Jasně dokazují, jak je to s tvrzeními o nebezpečnosti této komunity pro původní evropskou komunitu a vnášejí světlo mezi množící se nepodložená tvrzení o agresivních záměrek islámské komunity.

Pozn. red. I:D::
Že by spojené království nebojovalo proti „hate speech“ (nenávistným výrokům), že by tamní zákony neznaly „nebezpečné vyhrožování“, že by neexistovaly sankce za „popírání holokaustu“, že by Spojené království neznalo zločin genocidy – byť ve stádiu přípravy?

(europortal.cz, foto: archiv)

Komentáře