Mnohé z těchto událostí začínají za teplot vysoko nad bodem mrazu (i když povrchové teploty mohou během rozvíjejícího se procesu nukleace náhle silně poklesnout). Proč? Mnozí z vás zřejmě ještě nikdy neslyšeli o „chemické nukleaci ledu za účelem modifikace počasí“. Na tyto procesy však existují patenty, a čínská vláda dokonce už dávno přiznala, že uměle vytváří meteorologické události se zmrzlými srážkami.

Níže je 90sekundové video, které ukazuje šokující 200 stop širokou řeku ledu, která tekla Saudskou pouští 2. listopadu 2015.

K extrémním spadům ledových krup dochází se znepokojující frekvencí, a často na těch nejméně pravděpodobných místech, kde k tomu nikdy v historii nedošlo.

Níže: „Ledová bouře“, která zasáhla Saudskou Arábii začátkem listopadu 2015.

Jsou-li bouře nesoucí velké množství vlhkosti nasyceny umělými/chemickými prvky vyvolávajícími nukleaci ledu (při destruktivních pokusech geoinženýrů dočasně zchladit povrchové teploty), z těchto bouří, z nichž by normálně padal déšť, spadne bezprecedentní příval zmrzlých srážek.

 

Níže: Rekordní kroupová bouře v Quitu, Ecuador, 14. února 2015

Škody vytvářené těmito bouřemi, již rychle přibývá, jsou obrovské a stále narůstají.

Níže: Rekordní kroupová bouře v Bogotě, Kolumbie, 22. ´února 2015

K bezprecedentním spadům krup dochází i v Africe.

Níže: Rekordní množství 3 stop krup bylo shozeno na východoafrický stát Eritrea 14. března 2014.

Níže je šokující fotografie „ledových koulí“, které se nahromadily na břehu Michiganského jezera 14. března 2014.

Proč neexistuje žádný záznam podobné extrémní události z historické doby?

 

Koule se vytvořily tak, že ze vzduchu do vody spadlé chemické materiály mající tvořit jádra nukleace ledu na sebe nabalily vrstvičky zmrzlé vody, a pohyb vln se podílel na vzniku kulovitého tvaru.

„Ledové koule“ se vytvořily a nahromadily na Michiganském jezeře v posledních letech několikrát. Proč?

  Záhadné stvoření v kanadském jezeře známé jako Ogopogo? Co to vidět ve videu?

Tyto koule se tvořily i tehdy, když teplota vody v jezeře byla 40°F. Jak je to možné, když teplota vody byla vysoko nad bodem mrznutí vody (28,4°F)? Bez chemické nukleace by to nebylo možné.

Níže: „Ledové koule“ na pobřeží Baltu na severu Polska.

„Oficiální“ zdroje praví, že tento bezprecedentní jev je prostě „přirozený“. Musíme jim to věřit? I další evropské země zaznamenaly tento jev.

Níže: „Ledové koule“ na pobřeží Finska. „Oficiální“ vysvětlení pro tuto nedávnou tajemnou anomálii? Opět nám říkají, že jde o „přirozený“ jev.

Níže: Jak moc přirozeně vypadají tyto „ledové palačinky“ ? CNN nazvalo tyto ledové lívance „tajemnými“.

Jev pravidelných útvarů byl pozorován v minulých letech na různých jezerech a řekách. Právě jejich extrémní uniformita je odlišuje od jakýchkoli přirozených jevů. Základním příčinným faktorem, který vyvolal dosavadní vlnu těchto mimořádným ledových jevů, jsou materiály pro chemickou nukleaci.
„Mrznoucí déšť“ se již stal běžným. Extrémní „ledové bouře“ vytvářejí chaos všude na světě. V závislosti na atmosférických podmínkách a teplotách bouřkové srážky nasycené nasprejovanými chemickými materiály pro nukleaci ledu mohou vytvořit na zemi led, i když na povrchu země nemrzne.

Vozidlo níže bylo vyfotografováno ve Versoix ve Švýcarsku.

Dříve nevídané ledové bouře se nyní již staly normálními, protože geoinženýři se snaží, co nejlépe umějí, aby v rychle se ohřívajícím světě vytvářeli dočasná chemická ochlazení.

(orgo-blogspot.com, foto: archiv)

Komentáře