Jak mezi svými známými rozpoznáte psychopata?

Čeho byste si měli všímat na prvním místě? Psychopaty charakterizuje stálé asociální chování, nedostatek empatie, výčitek svědomí a emoční stability. Naopak je jim vlastní podlost, impulzivnost a extrémní sobectví. Psychopati mají také určité pozitivní rysy, například snadno navazují rozhovory s lidmi, které neznají. Bývají také perfekcionisté a mívají kreativního ducha, takže ve své práci mohou být nadprůměrně úspěšní.

Prvním varovným znamením je patologická lež. Psychopati se snaží obelhávat své partnery a lžou při každé příležitosti, aby dosáhli svých cílů – bez ohledu na to, jaké jsou. Naneštěstí je dost těžké přichytit je při lži, protože si své příběhy promýšlejí až do posledního detailu. Často mají také velké osobní kouzlo, které navenek dělá dojem, že za všech okolností říkají pravdu. Jejich vlastní sebehodnocení je velmi vysoké. Můžete být sebelepší profík ve svém oboru, ale pokud se s vámi psychopat začne srovnávat, budete si vedle něj připadat méněcenní. Studie také prokázaly, že psychopati velmi často používají techniku nazvanou „plynové lampy“ (podle stejnojmenného filmu z roku 1944, kde manžel psychicky týral svou ženu do takové míry, až byla přesvědčena, že se zbláznila). Neboli postupně narušují sebedůvěru své oběti, která o sobě nakonec začne natolik pochybovat, že ji psychopat může plně ovládat.

Psychopati jsou také skvělými manipulátory. Svých cílů mnohdy dosáhnou prostřednictvím „dětských“ záchvatů plných hněvu a frustrace. A jako poslední pokus pak použijí „psí oči“, abyste před nimi pociťovali vinu a snažili se jim ve všem vyhovět.

Vědci před časem skenovali mozky vězněných psychopatů a zjistili, že mají nižší aktivitu přední cingulární kůry, která hraje důležitou roli při určování morálky a ovládání emocí. Pro všechny tyto jedince bylo typické, že snadno podváděli druhé a necítili při tom žádnou vinu. Další studie prokázaly, že psychopati mají strukturální a funkční rozdíly i v dalších oblastech mozku, včetně prefrontální kůry. Zajímavé je, že ačkoli někteří z nich mají schopnost cítit empatii na intelektuální a emoční úrovni, dokážou ji jednoduše ignorovat, jako by u nich fungovalo emoční přepínání. Často jsou si také vědomi protiprávnosti svých činů, ale kvůli nedostatku sebeovládání nedokážou jednat jinak.

Nedostatek sebeovládání se může projevit už na začátku partnerského vztahu. Psychopat může být například hrubý ke svým přátelům nebo kolegům a dokáže je veřejně ztrapňovat mnoha způsoby. Psychopati vykazují také sociopatické rysy a narcistické chování, což oboje koreluje s nevěrou. Ačkoli všechny tyto projevy jsou nadmíru nepříjemné, mnozí lidé, kteří ve svazku s psychopatem žijí, se je (marně) snaží překonávat a omlouvat. Ženy mívají větší tendenci tyto vztahy opouštět, zatímco muži v nich spíše setrvávají, protože mají strach z impulzivní reakce své partnerky.

(procproto.cz, foto: Pixabay)

Přejít nahoru