Švýcarsko je zejména v posledních letech tranzitní země pro migranty na cestě do Německa, postavené azylové středisko pro migranty v těsné blízkosti německých hranic by pravděpodobně mohlo usnadnit ilegální přechod migrantů, protože stále zůstávají německé hranice plné děr jako ementál.

V Německu se zvyšuje nespokojenost se spolkovým azylovým opatřením. Německá spolková policie se bojí nárůstu ilegálních přechodů  v důsledku otevření azylového centra v Kreuzlingenu.

 

„Za této situace v hraničních oblastech by výrazně narostl počet azylantů a s tím bude souviset i nárůst nelegálních přechodů na německé území,“ upozorňuje německá spolková policie.

Opatření zaměřená na zastavení přílivu migrantů do Německa byla mimořádně neúčinná, konstatoval The Daily Telegraph. V loňském roce tato iniciativa téměř způsobila rozpad německé koaliční vlády, ale poté, co Berlín přijal tato opatření, bylo zastaveno pouze 11 migrantů,.

Německá státní hranice se nachází jen 300 metrů od budovy azylového střediska a právě obavy plynou z toho, že společná německo-švýcarská hranice je dlouhá 330km a není hlídaná.

(zdroj: prvnizpravy.cz, foto: archiv)