Bylo odhaleno tajemství týkající se vzniku Stonehenge

Portál Phys.org informoval, že výzkumníci objevili zbytky daného tuku na úlomcích hliněného nádobí, které byly nalezeny během vykopávek megalitické osady Durrington Walls. Ta se nachází asi 3,2 kilometrů od Stonehenge. Právě na tomto místě totiž žili lidé, kteří se podíleli na výstavbě tzv. kromlechů (okrouhlé seskupení jednotlivých vztyčených kamenů, menhirů, pozn. red.). Analýza ukázala, že tuk byl umístěn v nádobách, které se podobaly spíše kbelíkům či vědrům, nikoli nádobí určenému k přípravě a podávání pokrmů. Vědci se tedy domnívají, že nalezené nádoby byly dříve využívány k uchovávání sádla.

Vědci v současné době také připouští, že velké megality, z nichž se Stonehenge skládá, byly přemístěny s pomocí lidské síly. Experimenty ukázaly, že kameny, které jsou vysoké osm metrů a váží až dvě tuny, mohly být přemístěny skupinou 20 lidí, když byly umístěny na sáně, které se pohybovaly po kládách. Nejpravděpodobněji tak byly tyto klády nebo samotné sáně promazány tukem, aby se snížilo tření.

Podle vědců ale tyto archeologické objevy poskytují jenom část celkového obrazu, a proto je zapotřebí hledat dodatečné důkazy využití vepřového tuku.

Další tajemství Stonehenge
V poslední době bylo odhaleno velké množství tajemství spjatých s jednou nejzáhadnějších památek Velké Británie – Stonehenge. V časopisu Science Advances byl dříve zveřejněn článek o tom, že vědci provedli chemickou analýzu kostí prasat, které byly nalezeny v okolí Stonehenge. Ta ukázala, že se do blízkosti monumentu kosti dostaly z celé Velké Británie. Na základě těchto výsledků badatelé přišli k následujícímu závěru:

„Podobné monumenty hrály důležitou roli v životě všech občanů budoucí Británie, kteří věděli o existenci podobných monumentů.“

V únoru tohoto roku Sputnik informoval, že vědci z londýnské univerzity zkoumali lom, který těžil modré kameny pro stavbu Stonehenge. Zjistilo se, jak probíhala těžba monolitů. Jeden z kamenolomů, kde byly těženy modré kameny, jež tvoří vnitřní kruh megalitu, se nachází v kopcích v Pembrokeshire (západní Wales) u naleziště Carn Goedog (300 km od Stonehenge). Vědci mají za to, že nejméně pět kromlechových monolitů pochází právě z této oblasti.

https://www.facebook.com/cz.sputnik/posts/1886988331339969

Stonehenge je nejslavnější megalitická památka na světě, která patří k nejzáhadnějším místům Velké Británie, ne-li celé planety. Dodnes tento komplex menhirů a kamenných kruhů vyvolává otázky a dává prostor ke spekulacím. Komplex se nachází na Salisburské pláni, asi 13 km severně od městečka Salisbury v hrabství Wiltshire v jižní Anglii.

(zdroj: cz.sputniknews.com, foto: Wikipedia)

Přejít nahoru