Pole sopek v Austrálii, které se datuje do doby dinosaurů, spaly hluboko pod zemí po miliony let a vědci nedávno vytvořili snímek této dlouho skryté sopečné sítě.

Sopky – asi 100 z nich – se tvořily před 180 miliony až 160 miliony let a pokrývaly oblast téměř 2 900 čtverečních mil (7 500 km 2), uvedli vědci v nové studii.

Tato dříve láva chrlící jurská krajina byla pohřbena pod stovkami stop v australských povodích Cooper a Eromanga, pouštní oblasti ve střední části kontinentu, která je známá bohatými zásobami ropy a zemního plynu.

Před více než 30 lety se vrtáním v povodích Cooper a Eromanga objevil první důkaz vyvřelých hornin – hornin vytvořených vychlazeným magmatem – z období jury, před asi 199,6 miliony až 145,5 miliony let. Během následujících desetiletí těžby fosilních paliv, které následovaly, shromáždili odborníci „obrovské množství dat zpod země“, uvedl spoluautor studie Simon Holford, docent na geologické vědě na australské ropné univerzitě v Adelaide.

Ale teprve nedávno se vědci podívali na tato data, aby zjistili, odkud skály pocházejí, Holford řekl pre stránku Live Science.

„Přes všechna tato data nebyly sopky nikdy správně pochopeny – až dosud,“ řekl Holford. „Takže jsme v privilegovaném postavení, abychom mohli rekonstruovat staré geologické procesy.“

Podpovrchová zobrazovací technologie, jako je seismická reflexe – použití seismických vln k hodnocení fyzikálních vlastností ve vrstvách hornin – odhalila komory magmatu, které kdysi poháněly jurské sopky; kanály starodávných lávových proudů; a sopečné krátery. Vědci nyní podle studie pojmenovali místo Warnie Volcanic Province po průzkumu poblíž Warnie East 1.

Aktivní už ne

Během jurského období, sopečná síť by byla vysoce aktivní, s prasklinami a krátery. Dnes jsou tyto sopky tiché, ačkoli jihovýchodní Austrálie zažila sopečnou činnost teprve nedávno před 5 000 lety, řekl Holford.

„Město Mount Gambier v jižní Austrálii je postaveno na sopce Holocene, která je svou velikostí a morfologií podobná sopkám, které jsme odhalili,“ řekl Holford. (Holocén začal před 12 000 až 11 500 lety a pokračuje dodnes.)

Co pohřbilo staré sopky? Nebyla to jediná kataklyzmatická událost; spíše, sopky byly ponořeny pomalu pod vrstvy sedimentu po miliony let, řekl Holford. Ve skutečnosti celá střední Austrálie pomalu klesá je tomu zhruba 160 milionů let, i když si vědci nejsou úplně jisti proč.

(Livescience.com, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře