Podľa tejto štatistiky je formálna pôrodnosť na Slovenskku 1,6 dieťaťa na ženu, avšak po odpočítaní rómskych žien je to iba 0,9 dieťaťa na ženu.

V praxi to znamená, že cca 44% narodených detí sú rómske deti a cca 56% sú slovenské deti. Celkovo sa narodilo v roku 2017 57969 detí.

V roku 2017 zomrelo 53 914 osôb. Keď vezmeme do úvahy oficiálny (pravdepodobne podhodnotený) podiel Rómov na populácii (cca 7,45%), vyjde z neho, že zomrelo 4016 Rómov a 49898 Nerómov.

Keď sa porovnajú tieto čísla o pôrodnosti a úmrtnosti, vychádza z nich za rok 2017 čistý úbytok 17252 nerómskych obyvateľov a čistý prírastok 21307 rómskych obyvateľov.

Zbytok nechávam bez komentára.

Čísla pre Českú republiku sú určite veľmi podobné.

(zdroj: hlavnespravy.sk, foto: Pixabay)

Komentáře