Švédsko na pokraji civilní války, šéf národní policie: „Pomozte nám, pomozte nám!“

Podle uniklé zprávy došly orgány k závěru, že počet bezprávních oblastí (obesně označované za no-go zóny) ve Švédsku již činí 61. To je nárůst z 55 za jediný rok. Toto zvýšení zahrnuje nejen celkový počet těchto oblastí, ale i jejich zeměpisnou velikost.

Švédský komisař národní policie Dan Eliasson hovořil pro celostátní televizi a prosil o pomoc: „Pomozte nám, pomozte nám!“, Řekl, když varoval, že švédské policejní síly již nemohou prosazovat zákon a proto musí požádat všechny dobré síly v zemi, aby je podpořily.

Odborník z oblasti výzkumu týkajícího se destabilizovaných zemí a příjemce švédského Řádu Seraphim v roce 2011 Johan Patrik Engellau spolupracující s organizacemi, jako je OSN a další, které působí v krizových oblastech varoval:

„Obávám se, že je to konec dobře organizovaného, slušného a rovnocenného Švédska, které jsme dosud znali. Osobně bych nebyl překvapen, kdyby se objevila nějaké forma občanské války. Na některých místech již občanská válka pravděpodobně začala.“

Deník 10News nedávno informoval o tom, jak švédský stát přišel o rozsáhlé oblasti kvůli ozbrojeným, náboženským skupinám, nejlépe popsané jako islamistické milice. Policejní šéf Lars Alversjø tvrdí, že „v některých částech Stockholmu (hlavní město Švédska) panuje bezpráví. Šéf policie také pozoroval, že „právní systém, který je pilířem každé demokratické společnosti, se ve Švédsku hroutí. Per Magnus Ranstorp, výzkumný pracovník pro terorismus a radikalizaci na švédské vysoké škole pro národní obranu, uvedl: „V nejhorších oblastech vše převzali extremisté. Celý systém spravedlnosti a míru je ohrožen skutečností, že se policie rozpadá a to se nadále jen zhoršuje. Švédsko je v katastrofální situaci.“

Švédská bezpečností služba (Säkerhetspolisen – zkratka Säpo) nedávno varovala, že země se hemží „tisícovkami islamistů“, kteří sdílejí ideologii Islámského státu. Na mnoha místech vyžadují státní úředníci (tj. neislámské orgány) policejní doprovod nebo ochranu.

Slovo, které švédské úřady a média používají pro „no-go zóny“, je utenforskap. Toto slovo znamená něco jako „vyloučené oblast“. V těchto oblastech bylo švédské právo nahrazeno směsí zákona džungle a islámského práva šaría. Ozbrojené muslimské gangy a islámští radikálové si prostě pro sebe ukrajují velké kusy Švédska. Jediný důvod, proč se to ještě neproměnilo v rozsáhlé ozbrojené konflikty – v této kdysi mírové a bezpečné zemi – je pravděpodobně ten, že švédská feministicko-liberální vláda neuplatňuje proti islamistům žádný skutečný odpor.

Dokonce, i kdyby se švédská feministická vláda rozhodla zítra bojovat, Švédsko nemá z daleka blízko k paramilitární kapacitě potřebné k zvrácení této situace. To, že 80 procent příslušníků policejních orgánů v zemi uvažuje o ukončení své práce, je jasným signálem policejní síly, která je zcela demoralizována. Armáda v této tradičně pacifistické zemi je téměř neřízená a nejsou zde žádné peníze, které by to napravily.

Jak uvádí Johan Patrik Engellau: „Zdá se, že vláda nerozumí tomu, že ztratila kontrolu. Existuje bod, kdy již nemůžete zastavit vývoj situace. Nevím, zda již Švédsko dosáhlo tohoto bodu, pokud jde o důsledky přistěhovalectví, ale obávám se, že se k tomu blížíme. Pokud máte tady a teď přijmout jasná a silná opatření – včetně zastavení přistěhovalectví a politické podpory multikulturalismu – mohli bychom s určitými obtížemi Švédsko ještě zachránit.“

Faktem zůstává, že švédská politická elita není ani zdaleka blízko k tomu, aby podnikla takové rozhodné kroky, neboť o těchto problémech nezačala ani otevřeně hovořit.

Švédsko bude tedy brzy potřebovat pomoc ze zahraničí. Šéf policie Dan Eliasson hovořil pouze o pomoci zahrnující potenciální partnery uvnitř Švédska, ale velmi brzy bude muset zasáhnout mezinárodní společenství, pokud se budeme chtít vyhnout humanitární katastrofě.

(zdroj: svobodnenoviny.eu, foto: archiv)

Přejít nahoru