foto_archiv

Dvadsaťhektárová Sundrop farma v oblasti Port Augusta dokáže přetvořit sluneční záření na energii a pomocí ní vyrobit z mořské vody sladkou. Cílem jejích zakladatelů bylo výrazné omezení energie a dalších zdrojů potřebných pro provoz plnohodnotného zemědělství.

Na farmu se dováží slaná voda z nedalekého zálivu, ve filtračním zařízení se zbavuje soli a mění se tak na vodu vhodnou pro zalévání plodin. Vše pohání energie získaná ze slunce pomocí solární elektrárny.

Samotná elektrárna nevyužívá fotovoltaické články, ale zrcadla zaměřené na sběrnou věž, kde zahřívají teplonosné médium.Systém tak lze používat k pohánění turbín i vytápění skleníků.

Celý komplex je absolutně samostatná jednotka. Takový způsob pěstování plodin je zatím unikátní, může však představovat řešení pro farmáře z celého světa. Sladká voda se totiž v budoucnu může stát nedostatkovým surovinou. Vědci se proto pokoušejí využít v zemědělství obnovitelné zdroje.

Pokud by se podobné projekty podařilo rozjet i na dalších místech, mohli by znamenat obrovský přínos pro mnoho zemí. Vstupní náklady na jejich zřízení jsou však zatím příliš vysoké. V každém případě je snižování energetických požadavků na zemědělství možná cesta, jak v budoucnu nasytit stále se zvětšující lidskou populaci na Zemi.

(foto: Soudrup Farm)

 

Komentáře