Nejedná se přitom ani o ,, protesty“, ale sociální konflikt blížící se úrovni občanské války. Vzhledem k tomu, že neoliberalismus nemůže zařadit zpátečku a dle své logiky bude stále ožebračovat široké vrstvy obyvatel, ohrožovat bezpečnost  a tunelovat veřejné finance, je téměř jisté, že sociální střety a občanské války do několika let zasáhnou celou Evropu. Francie byla vždy předvoj sociálních zemětřesení v Evropě ( Francouzská revoluce 1789, Napoleonova ofenzíva 1809-15, vzpoura Komuny 1870, studentské nepokoje 1968… ).Francouzi nejsou tupci, vědí proč protestují a kam směřuje režim, že bude stále hůře… Také mají Žluté vesty jasně sestavený manifest:

 

 

OFICIÁLNÍ CHARTA ŽLUTÝCH VEST (GILETS JAUNES)

 

25 návrhů jako východisko z krize

 

Vzhledem k tomu, že politici se tváří, že nechápou požadavky Žlutých vest.

Vzhledem k tomu, že požadavky některých nejsou zdaleka postačující pro vážnou a trvalou změnu, zde je neúplný seznam, který však představuje záruku výsledku z dlouhodobého hlediska. Nejsme naivní, plutokrati u moci udělají vše, aby tomu zabránili, ale nicméně je podstatné, aby se uplatnilo těchto několik návrhů.

 

 

I.                    EKONOMIE PRÁCE

 

1.       Obecný zákon pro daně. Zabudovat do ústavy nemožnost pro stát odebírat na daních více než

25% bohatství obyvatelstva

 

2.       Okamžité zvýšení minimální mzdy, důchodů a životního minima o 40%

 

3.       Masivní nárůst zaměstnanosti státních zaměstnanců pro navrácení kvality veřejných služeb:

 

Nádraží, nemocnice, školy, pošty,…

 

4.       Bydlení: plán vybudovat 5 milionů nízkonákladových bytů s cílem snížení nájemného, cen

Nemovitostí a zvýšení dynamiky hospodářství a zaměstnanosti. Těžce trestat prefekty a starosty,

Kteří nechají nocovat bezdomovce venku

 

5.       Banky: snížit jejich velikost, aby byla zajištěna větší ochrana před krizemi, rozbít monopoly,

Oddělit spekulace od úspor a zakázat veřejné podpory

 

6.       Zlikvidovat zadluženost: tato byla již několikrát splacena

 

 

II.                  POLITIKA

 

7. Ústava: přepsat ústavu lidem a pro lid a ve prospěch suverénního lidu. Zavést referendum na

Základě lidové iniciativy

 

8. Zákaz lobování a dalších vlivových sítí. Definitivní vyloučení z politického života všech, kteří nemají čistý rejstřík, skončit s kumulací funkcí

 

9. FREXIT: vystoupit z EU, abychom znovu získali politickou, peněžní a hospodářskou suverenitu

(respektování referenda z roku 2005), znovuzískání práva na vydávání naší měny vystoupením

Z článku 123 Lisabonské smlouvy (50 miliard € uspořených ročně)

 

10.Daňové úniky: získat 80 miliard € vydaných státem ročně na CAC 40 (40 největších firem

Z burzovního indexu)

 

11.Okamžitý zákaz privatizací a navrácení veřejných statků: dálnice, letiště, parkoviště, dráhy,…

 

12.Radary a pokuty: zrušení zbytečných radarů a pokut na základě videa, což není nic jiného, než

Skryté zdanění

 

13.Veřejné vzdělávání: vyloučit jakoukoli ideologii příslušného ministerstva a prověřit destruktivní

Výukové postupy (methode globale,…)

 

14.Soudnictví: zečtyřnásobit jeho rozpočet a zkrátit čas projednávání. Zjednodušit soudnictví a

Zajistit jeho bezplatnost a dostupnost všem

 

15.Média: rozbít monopoly a medio-politické propojení. Zpřístupnit sdělovací prostředky veřejnosti a

Zajistit pluralitu názorů. Ukončit propagandu editokratů (laiků, kteří jsou mediálními hvězdami a

Ovlivňují veřejné mínění). Odstranit subvencování sdělovacích prostředků (2 mld € ročně) a

Daňových úlev novinářů.

 

16.Zajistit svobodu obyvatelstva a zakotvit do ústavy zákaz zasahování státu do výuky, vzdělávání,

Zdravotnictví, rodiny,…

 

 

III.                ZDRAVÍ, EKOLOGIE

 

17.Naprogramovaná obsolence: prodloužit záruky výrobců na nejméně 10 let, pokud jde o zajištění

Náhradních dílů

 

18.Plasty: co je nejrychleji zakázat plastové lahve a další znečišťující obaly

 

19.Farmaceutické firmy: oslabit jejich vliv, zdanění zdraví a nemocnic

 

20.Zemědělství: zákaz GMO, karcinogenních pesticidů, látek ovlivňujících hormonální systém,

Monokultur,…

 

21.Reindustrializace Francie, aby se snížily dovozy a tím znečištění

 

 

IV.                GEOPOLITIKA

 

22.NATO: okamžité vystoupení ze Severoatlantického paktu a zákaz účasti francouzské armády

V agresívních válkách

 

23.FRANCAFRIKA: skončit s okrádáním, s politickým a vojenským ovlivňováním. Vrátit peníze

Diktátorů a zločinně získaných statků lidu afrických zemí. Repatriovat okamžitě všechny

Francouzské vojáky. Ukončit systém franku CFA (koloniální africká měna), který udržuje Afriku

V chudobě. Uspořádat mezinárodní vztahy s africkými státy na úrovni rovný s rovným.

 

24.Imigrace: zabránit imigračním tokům, které jsou vyloučené nemožností příjmu a integrace

Vzhledem k hloubce civilizační krize, kterou prožíváme.

 

25.Zahraniční politika: přísné dodržování mezinárodního práva a podepsaných závazků

 

Kdy i my pochopíme, že co si nevybojujeme, to také nedostaneme?

 

Autor: Daniel Novák

RSS Protext – kultura

  • Průvodce Nejlepší restaurace pro rok 2024 míří na pulty knihkupců
    Praha 29. listopadu 2023 (PROTEXT) - Nakladatelství TopLife Czech předá 6. prosince v Obecním domě nejlepším restauracím Česka prestižní ocenění v podobě Zlatých lvů a pokřtí další tištěnou ročenku Nejlepší restaurace, Guide 2024. Jde již o desátý ročník projektu Nejlepší restaurace – hodnocení kvality služeb restaurací celého Česka.Žádaná tištěná ročenka Nejlepší restaurace, Guide 2024 míří […]
  • Rusko se nezúčastní Expa v Ósace
    Paříž 29. listopadu 2023 (PROTEXT) – Ruský představitel na plenárním zasedání předsednictva Úřadu pro mezinárodní výstavnictví (BIE) v Paříži sdělil, že se Moskva rozhodla zdržet účasti na Všeobecné světové výstavě v Japonsku v roce 2025. Za důvod označil nedostatečně účinnou komunikaci s hostitelem. Bližší podrobnosti úředník neuvedl, píše agentura Kjódó.Tato zpráva přišla týden poté, co […]
  • Výstavu Expo budou propagovat i rychlovlaky Šinkansen
    Ósaka (Japonsko) 28. listopadu 2023 (PROTEXT) -  Drážní společnost JR West koncem listopadu oznámila, že ve snaze o propagaci Všeobecné světové výstavy Expo 2025 v Ósace začne od dubna příštího roku, tedy rok před zahájením akce, provozovat rychlovlaky s designem obsahujícím logo výstavy.V ten samý měsíc plánuje otevřít na různých místech obchody se zbožím z […]