Genius matematik, který nikdy neexistoval: Nicolas Bourbaki

Například existují svatební oznámení pro jeho dceru Betty, křestní certifikát k jeho jménu a působivá rodinná linie sahající zpět k předku Napoleonovi vychovávanému jako jeho vlastní syn.

Dokonce i profesionální matematická komunita byla na nějaký čas uváděna v omyl.

Když Ralph Boas, redaktor časopisu Mathematical Reviews, napsal, že Bourbaki byl pseudonym, byl okamžitě vyvrácen nikým jiným než samotným Bourbakim.

Bourbaki reagoval dopisem, v němž uvedl, že B.O.A.S. ve skutečnosti to byla jen zkratka posledních jmen editorů Recenze napsal portál sci-news.

Tyto případy zmatené identity nebyly všechny zábavné a jenom hry. Například se tvrdí, že při návštěvě Finska na začátku druhé světové války byl francouzský matematik André Weil vyšetřován za špionáž.

Kdo byl Bourbaki?

Kdyby Bourbaki nikdy neexistoval, kdo – nebo co – to byl?

Jméno Nicolas Bourbaki se poprvé objevilo na místě otřeseném turbulencí v nestabilním období historie: Paříž v roce 1934.

První světová válka zničila generaci francouzských intelektuálů. Výsledkem bylo, že standardní vysokoškolská učebnicová učebnice byla napsána před více než dvěma a půl desetiletími a byla zastaralá.

Nově razení profesoři André Weil a Henri Cartan chtěli přísnou metodu výuky Stokesovy věty, klíčového výsledku počtu. Poté, co si Weil uvědomil, že ostatní mají podobné obavy, uspořádal setkání. Uskutečnilo se 10. prosince 1934 v pařížské kavárně Capoulade.

Devět přítomných matematiků souhlasilo s napsáním učebnice ‘, která na 25 let stanoví sylabus certifikátu v diferenciálním a integrálním počtu tím, že společně vypracuje rozbor o analýze, který doufali, že za pouhých šest měsíců dokončí.

Jako vtip se pojmenovali po starém francouzském generálovi, který byl ve francouzsko-pruské válce podveden.

Jak pokračovali, jejich původní cíl objasnit Stokesov teorém se rozšířil a položil základy celé matematiky. Nakonec začali pořádat pravidelné Bourbaki konference třikrát ročně, aby diskutovali o nových kapitolách pro pojednání.

Jednotliví členové byli povzbuzováni, aby se zapojili do všech aspektů úsilí, aby zajistili, že pojednání bude přístupné i pro odborníky.

Matematici pod Bourbakiho jménem udělali celou řadu důležitých příspěvků.

Abychom jmenovali alespoň některé, skupina zavedla symbol nulové sady; všudypřítomné pojmy injekční, surjektivní, bijektivní; a zobecnění mnoha důležitých vět, včetně věty Bourbaki-Witta, věty Jacobson-Bourbaki a věty Bourbaki-Banach-Alaoglu.

Jejich text, Elements of Mathematics, se zvětšil na více než 6 000 stránek.

Podle matematika Barbary Pieronkiewicze poskytuje „solidní základ pro celé tělo moderní matematiky“.

Bourbakiho vliv je stále naživu a to je dobře. Nyní ve svém 80. roce výzkumu vydal v roce 2016, 11. svazek Prvků matematiky.

Skupina Bourbaki se neustále se měnícím obsazením členů pořádá pravidelné semináře na univerzitě v Paříži.

Přejít nahoru