SAV: Většina Slováků si myslí, že Romové mají nezasloužené výhody

Přes 60 procent dotázaných sdílí otevřeně negativními názory na Romy, 51 procent je vnímá jako hrozbu pro národní identitu a přes 40 procent respondentů akceptuje nepřátelský politický diskurs. TASR o tom informovala mluvčí SAV Monika Hucáková.

Průzkum se konal v červnu 2019 prostřednictvím online panelu a zúčastnilo se na něm 1033 respondentů ze slovenské populace ve věku 18 a více let. Osmdesát procent respondentů v průzkumu spíše souhlasilo s tvrzením, že Romové na Slovensku mají nezasloužené výhody a využívají sociální systém.

“Spíše se ztotožňovalo s otevřeně negativními stereotypy o Romech, jako například, že je jen velmi málo slušných nebo rozumných Romů, 64 procent z nich,” uvádí SAV v tiskové zprávě. Na druhé straně, polovina respondentů spíše souhlasila s tvrzením, vyzdvihující hodnotu romské kultury, jako například, že Romové mohou být hrdí na své kulturní dědictví.

Nepřátelský diskurs politiků, kteří zdůrazňují otevřené negativní názory na Romy, například že jsou líní nebo kradou, v průzkumu označilo za akceptovatelný 45,2 procenta dotázaných.

Paternalistický politický diskurs, zdůrazňující, že Romům třeba pomáhat, protože jsou na pomoc majority odkázáni a bez ní by to sami nezvládli, v průzkumu spíše akceptovalo 26,9 procenta respondentů, přičemž více než polovina respondentů ho dříve neakceptovala.

Spojenecký politický diskurs s návrhy, aby se Nerem připojili k Romům v jejich boji proti diskriminaci ho v průzkumu spíše akceptovalo 19,2 procenta dotázaných, a téměř polovina ho dříve neakceptovala.

S nepřátelským politickým diskurzem podle Hucákovej více ztotožnili ti respondenti, kteří si zároveň myslí, že Romové na Slovensku mají nezasloužené výhody a ztotožňovali se “s otevřeně negativními stereotypy”.

Většina respondentů průzkumu by se nezapojila do žádné kolektivní akce namířené proti Romům, ale ani v jejich prospěch. Do některé formy kolektivní akce by se zapojila méně než pětina respondentů.

Čím vyšší byla ochota respondentů zapojit se do prorómskej kolektivní akce, tím méně se ztotožňovali se názory o nezasloužené výhodách a s otevřeně negativními názory. “Naopak, čím vyšší byla ochota zapojit se do protiromské kolektivní akce, tím více se s uvedenými stereotypními postoji ztotožňovali,” uvedla mluvčí SAV.

Zatímco 62 procent respondentů v jiné otázce vyjádřilo přesvědčení, že k Romům je třeba chovat férově, do zlepšení postavení Romů na Slovensku by byla ochotna investovat své či veřejné zdroje méně než pětina respondentů. Prosociální emoce proti Romům projevila méně než jedna třetina respondentů, avšak 51 procent mělo pocit, že Romové představují hrozbu pro Slovenské národní identitu.

(zdroj: napalete.sk)

Přejít nahoru