Včely jsou důležitou součástí evoluční historie a diverzifikace kvetoucích rostlin (angiospermy).

Převážná většina včel závisí na pylu, nektaru, olejích, voskech, vůních a pryskyřicích z kvetoucích rostlin pro dospělou a larvální výživu, sexuální atraktanty a stavbu hnízd.

Včely se vyvinuly z apoidních vos, které jsou masožravci. O změnách vosí, které prošly během dietního přechodu, však není známo mnoho. Informuje portál Sci News.

„Něco jedinečného o nové rodině, která se nenachází na žádné existující nebo zaniklé linii apoidních vos nebo včel, je rozdvojená stvol,“ řekl profesor Poinar.

„Fosilní nález včel je docela obrovský, ale většina z nich pochází z posledních 65 milionů let a vypadá podobně jako moderní včely.“

„Fosílie, jako je ta v této studii, nám mohou vyprávět o změnách, které prošly určitými liniemi osy vosy, když se staly palynivory – jedly pylu.“

„Dalším důkazem, že fosilní včelka navštívila květiny, jsou 21 brouků triunguliny – larvy – ve stejném kousku jantaru, které se pohybovaly v jízdě zpět k včelím hnízdě, aby stolovaly na včelích larvách a jejich zásobách, jídlo ponechané ženě,“ Řekl profesor Poinar.

Komentáře