V posledních týdnech komentátoři v různých médiích vyjádřili znepokojení nad rizikem rozšíření COVID-19 do Libye, zejména do zadržovacích středisek, kde se shromážďují migranti, kteří se pokoušejí projít cez Libyí do Evropy. Otázky týkající se migrace v Evropě samozřejmě již léta probublávají. Dlouho před COVID-19 byli migranti přicházející do Evropy vyšetřováni na nemoci. Příliv migrantů do Evropy vyvolal debatu o tom, zda vlády evropských zemí jsou povinny nechat uprchlíky nebo zachovat kvalitu života svých občanů. COVID-19 není první mezinárodní krizí, která takové debaty vyprovokovala, ale je nejrozšířenější a nejzávažnější. Virus představuje jiné pořadí hrozeb než jakékoli teroristické uskupení, zločinecká síť nebo jiné problémy, o nichž se diskutovalo v debatě o migraci. Tento virus přivede do ostrého a nevyhnutelného bodu všechny politické debaty, které zuřily v Evropě o otázce migrantů. Píše portál Euronews.

Rizika šíření COVID-19 v Libyi jsou četná. Její pokračující občanská válka drasticky snížila schopnost zdravotnických a sociálních služeb v zemi reagovat na závažné ohnisko nebo omezit jeho výskyt. Neustálé boje znesnadňují mezinárodní nebo domácí organizace a zdravotnické pracovníky práci. Poškození libyjských veřejných zařízení – jako je její kanalizační systém, elektrická rozvodná síť a nemocnice – dále drasticky snížilo schopnost země zvládnout něco jako hlavní ohniska, která byla zaznamenána jinde.

Záchytná střediska v Libyi by byla pravděpodobně nej katastrofálním místem, kde by mohlo dojít k propuknutí nákazy.
Niall McGlynn
Výzkumník

Situace v zadržovacích střediscích pro migranty je ještě naléhavější. Nejzjevnějšími problémy jsou extrémní přeplnění, zejména horší přístup k veřejným zařízením než zbytek Libye, špatně vyškolení stráže a zaměstnanci a omezený přístup zdravotnických pracovníků a nevládních organizací. Ty jsou spojeny s již vážnou skutečností podvýživy a celkově špatným zdravotním stavem migrantů držených v centrech a s úplnou neschopností libyjských orgánů na obou stranách konfliktu zajistit migrantům péči v každém případě. Záchytná střediska v Libyi by byla pravděpodobně nej katastrofálním místem, kde by mohlo dojít k propuknutí nákazy. Bez kapacity pro karanténu nebo společenskou vzdálenost, nemluvě o extrémně omezené testovací kapacitě v Libyi obecně a zejména v centrech by se virus nezachytil. Při již tak nepříznivých podmínkách a oslabeném stavu mnoha migrantů by počet obětí byl výrazně vyšší než v téměř jakémkoli jiném představitelném kontextu, kde by se virus mohl rozšířit.

RSS Protext – kultura

  • Grawemeyerovu hudební cenu získal netradiční chorál
    Louisville (Kentucky) 4. prosince 2023 (PROTEXT/PRNewswire) - Srbsko-americká skladatelka Aleksandra Vrebalovová získala Grawemeyerovu cenu za hudební kompozici na Louisvillské univerzitě za rok 2024 za netradiční sborovou skladbu „Missa Supratext" pro smyčcové kvarteto a dívčí sbor.22minutové dílo poprvé předvedla v roce 2018 v San Franciscu skupina Kronos Quartet, dlouhodobě známá podporou hudebních inovací, a San Francisco […]
  • Špindlerovská Andělská křídla ukazují cestu k budoucnosti bez kouře
    Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) 4. prosince 2023 (PROTEXT) - Tradiční rozsvěcení vánočního stromu ve Špindlerově Mlýně bylo letos spojeno se slavnostním představením Andělských křídel. Tento nový foto point, umělecké dílo představující andělská křídla, je zároveň symbolem inciativy "Město bez kouře", k níž se Špindlerův Mlýn v letošním roce připojil. Jejím cílem je inspirovat obyvatele a návštěvníky […]
  • Podpora pozitivního chování u osob s PAS a intelektovým postižením: Vidět klienta jako individualitu
    Praha 4. prosince 2023 (PROTEXT) - Část lidí s intelektovým postižením nedokáže verbálně komunikovat. Když se jim něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasí, nemají jinou možnost než vyjádřit se skrze náročné chování. Kniha o metodě podpory pozitivního chování přichází s jasnou změnou: vyjděme z potřeb klientů a přenastavme režim individuálně.Kniha Podpora pozitivního chování u osob […]