Terajšia suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je do konca júna tohto roka stanovená na 210,20 eura mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa je vo výške 95,96 eura mesačne.

Od 1. júla tohto roka na Slovensku ale tieto sumy stúpnu. Zvýšia sa tak aj desiatky dávok a príspevkov od štátu. Uvádza to stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Opatrením rezortu práce sa zvyšujú sumy životného minima na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli tohto roka dosiahol oproti aprílu 2019 hodnotu 1,022 a bol nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu v 1. štvrťroku 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019.

Od 1.7.2020 sa vyplácaná suma zvyšuje plnoletej fyzickej osoby o 4,63 eura na 214,83 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma vzrastie o 3,23 eura na 149,87 eura mesačne a v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa predstavuje zvýšenie sumy o 2,12 eura na 98,08 eura mesačne.

Zvýšenie životného minima sa podpíše aj pod úpravu desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov. Toto navýšenie sa týka rodinných prídavkov, náhradného výživného, rodičovského príspevku, hmotnej núdze, ale aj minimálneho dôchodku. V prípade rodičovského príspevku má dôjsť k zvýšeniu o 5,90 eura na 275,90 eura pre tých rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali materskú dávku.

Mení sa aj daňový bonus na dieťa či výška nezdaniteľnej časti základu dane. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa nad šesť rokov má stúpnuť o 0,49 eura na 23,21 eura a na dieťa do šesť rokov o 0,99 eura na 46,43 eura. Nezdaniteľná časť základu dane má ísť nahor o 97,23 eura na 4511,43 eura.

Zvýšenie životného minima bude mať ale mierne negatívny vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. Podmienka nároku naň je 1,2-násobok životného minima, čo bude od 1. júla tohto roka znamenať zmenu z pôvodných 252,3 eura na 257,8 eura.

(SCa)