Vánoce a jejich historie. Kde se vzaly

Z pohledu západního křesťanství je oslavována tzv. doba vánoční, následuje po adventu a začíná 25. prosince. Trvá až do Tří králů (Slavnosti Zjevení Páně – 6. ledna) či do neděle následující po svátku Tří králů, v roce 2021 do neděle 10. ledna.

Anglikánské společenství či luteránství označuje oslavovanou dobu jako Dvanáct svátků vánočních – od 25. prosince do 5. ledna.

Oslavy Ježíšova narození nedoprovázely křesťanství od jeho vzniku. Ještě v roce 303 n. l. se šiřitel raného křesťanství Arnobius ve svém díle slavení narozenin božstev vysmíval. Větší váhu raní křesťané přikládali Kristovu životu, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Přesto se někdy v průběhu 4. století na území Římské říše všeobecně ujal zvyk připomínat si narození Krista.

Více info na novinky.cz

Přejít nahoru