Foto Pixabay

Že novinky plácají nesmysly je všeobecně známo, ale tohle bylo třeba uvést na pravou míru. Šéf Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský projevil  ve svém současném interview velmi dojemnou starost o naší demokracii výrokem o tom, že v současnosti není snad možné, aby funkci ministerského předsedy vykonával někdo s takovou minulostí jako Babiš.

Fanda Babiše rozhodně nejsem, ale co je moc, to je moc. Z tohoto důvodu posílám níže minulost JUDr. Rychetského a jeho rodiny.  Z jeho vyjádření má zřejmě vyplývat, že jeho členství v KSČ a účast jeho rodiny na justičních vraždách padesátých let nepřekáží výkonu funkce šéfa Ústavního soudu „demokratické“ České republiky.Rychetský pochází z ultrakomunistické právnické rodiny, požívající absolutní důvěru komunistické internacionály – Kominterny. Působení právní kanceláře Josefa a Evy Rychetských za nacionálně-socialistické okupace 1939 – 45 a jejich vztah k arizaci židovského majetku je zastřen tajemstvím, stejně jako v případě rodiny Václava Havla, JUDr. Stanislava Křečka a mnohých dalších. Matka Pavla Rychetského, JUDr. Eva Rychetská, narozená 18.09.1912, evidovaná Centrálou komunistické tajné policie Státní bezpečnost jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem, číslo agenturního svazku 24239, dokonce pracovala pod vedením nejvyššího právního teoretika komunistického teroru Viktora Knapa, jinak agenta pražského Gestapa a po roce 1945 pak zřejmě i sovětské vojenské rozvědky GRU, v právním odboru Kanceláře prvního komunistického presidenta Klementa Gottwalda. Tam se aktivně podílela na vraždění odpůrců komunistické diktatury. Její podpisy najdeme pod zamítnutými žádostmi těchto lidí o milost před jejich popravou.  Zřejmě proto byl po 17.listopadu 1989 Rychetský vybrán, aby se stal největším bojovníkem za tzv. „právní kontinuitu“ polistopadové republiky s vražedným komunistickým systémem, čímž zajistil pod vedením Václava Havla a ruku v ruce s ostatními „revolucionáři“ ve vedení Občanského fóra, absolutní beztrestnost všem komunistickým zločincům. Krátce po tomto úspěchu byl JUDr. Pavel Rychetský dosazen do tehdy nejdůležitější funkce – postu Generálního prokurátora České republiky. Tímto byla beztrestnost vrahů až do dnešního dne na 100% zaručena. Skuteční stratégové změn ve východní Evropě v roce 1989 si opravdu nemohli na hromadách povražděných odpůrců komunismu dovolit laxní přístup a ponechat něco náhodě. Šlo nejenom o globální moskevskou politiku Kominterny, ale i o ně samotné a o jejich rodin…

No vidíte a tohle nikdo nevytáhne – proč ?

A to náš prezident nevěděl?- Divné…

Autor: Standa

Komentáře