Pozdrav

Kdysi v regresi mi bylo ukázáno co pomůže zlepšit atmosféru na Zemi, když se šíří temnota, která přináší nejen nátlak, nemoce, ale i přírodní katastrofy.

Tak jako svíčka rozptyluje tmu, je třeba aby se rozhořela naše srdce .Ať se děje cokoliv, je nutné mít stále radostné, nadšené srdce. Ono je tou svíčkou, která zahání tmu. A není třeba aby těch srdcí byla na Zemi většina, stačí statisíce. Tak jako každý z nás má svého anděla, který o něj pečuje, tak jej má i matička Země. Tento anděl kontroluje atmosféru na Zemi. Pokud je celkově hodně těžká, dopadají na Zemi i těžké časy, ale pokud je prozařována dostatkem zářících bytostí, prostředí na Zemi se vylepšuje.

Např. jsem viděla roj asteroidů, který mířil k Zemi. Zemský anděl procítil zemské vibrace a jelikož byli zjemnělé dostatkem zářících lidí, tak odklonil jejich let. A tak je to úplně se vším. A proto vás vyzývám, pěstujte záři svých srdcí, nenechte se svést přizpůsobením temnu. Nepodlehněte smutku, strachu, nejistotě, lítosti, odporu, zlobě, lhostejnosti, vyprahlosti a jakékoliv negativní emoci, Tak jako sportovci trénují své tělo, trénujte své srdce, ať je nadšenou hořící pochodní. Pamatujte, že s temnem se nebojuje, jak začnete i s těmi nejlepšími  úmysly proti negativitě bojovat, okamžitě přestupujete na její stranu a posilujete jí. Na vše negativní působí pouze láska.

Lehko se to píše, ale praxe bývá těžší. Pokud sklouznete do lhostejnosti či nedobré nálady, okamžitě zaměřte pozornost na svého anděla. Pokud jej nevidíte, představte si jeho záři a spojte se s ní. Opět své srdce nalaďte. A žádné výčitky, posílily by tmu. Prostě se učíte a cvik dělá mistra.

25. 12. 2021 v 19:10 hod. začíná společné vysílání lásky celému světu. Pokud budete mít možnost, zúčastněte se.

Pohodlně se usaďte v místě kde vás nic neruší, v klidu zavřete oči a požádejte ať do vás proudí láska a šiřte jí do celého světa. Můžete samozřejmě použít vlastní slova, anebo použít tento vzor..

Nejsvětější, všemocná, vševesmírná prainteligence, prosím ať z milosti Tvé proudí Tvá láska do mého srdce. Soustřeďte se na své duchovní srdce, které je uprostřed hrudi a představujte si jak světlo v této oblasti narůstá. Požádejte:

Andělé drazí pomožte mi, ať láska ve mně narůstá a šíří se po celé Zemi, prostupuje a naplňuje každičký její atom, každičkou bytost. Ať mír, láska, moudrost a zdraví prostupuje naprosto vše. Ve své představě zářete do celého světa. Setrvejte tak dlouho jak vám bude libo, ale alespoň 1/2 hodiny. Pak poděkujte za milost, které se vám i celé Zemi dostává a sezení je skončeno.

Toto sezení se bude opakovat každý měsíc o úplňku v 19:10 hod. A to už napořád. Takže pokud v tuto dobu budete mít možnost, připojte se k vylepšování vibrací Země. Svá srdce pěstěte neustále.

Prosím, buďte tak laskavi a tento email rozešlete všem svým známým.
Děkuji vám. Ať Boží požehnání je stále s vámi

Autor: Marcela Škodová

Přejít nahoru