Nepohodlná pravda určená bojovníkům proti pandemii

Ti, kdo vidí trochu hlouběji pod povrch, si však uvědomují, že boj proti viru je ve skutečnosti jen záminkou k tomu, aby lidé přišli o většinu svých stávajících svobod. Děje se tak rafinovaným způsobem, takže omezení svobody je prezentováno jako něco, co se děje pro naše vlastní dobro. A lidé to přijímají a přizpůsobují se tomu v domnění, že je to opravdu jen pro naše dobro.

Navíc se to dělá tak, že se šroub ztráty svobody dvakrát vytáhne a jednou povolí. A opět se dvakrát vytáhne a jednou uvolní, a tak dále. Když se pak šroub povolí, lidé si trochu oddechnou a mají dojem, že se to zlepší, ale brzy je tu zase nové utahování.

Konečným cílem je zavedení a společenské přijetí zcela nového normálu. Cílem je zavedení nové digitální otrocké nesvobody v podobě zavedení nového světového řádu totální kontroly populace, který se již dlouho připravuje a je postupně realizován.

A to vše ruku v ruce s depopulačními plány, jejichž konečným cílem je snížit počet obyvatel světa na tzv. zlatou miliardu. Tímto způsobem chtějí mocní našeho světa vyřešit jak ekologickou, tak energetickou krizi.

Ta část obyvatelstva, která je schopna tyto věci vnímat, se snaží bojovat za návrat ztracené svobody. Snaží se bojovat proti pandemickým opatřením, která zavádějí nový světový řád totální kontroly. Snaží se bojovat proti očkování spolu s plány na depopulaci.

A tady začíná nepříjemná věc, kterou je třeba říci všem dnešním bojovníkům za svobodu, kteří se snaží vrátit věci do normálu jako před pandemií. Vrátit všechny ztracené svobody a normální život, jaký jsme žili tehdy.

Hořkou pravdou o tom, proč věci dospěly do současného stavu, je poznání, že nic na světě se neděje bez příčiny. Naopak. Vše kolem nás funguje na základě řetězce příčin a následků. To, co dnes prožíváme jako nepříjemnou realitu, je tedy pouze nevyhnutelným důsledkem příčiny, kterou jsme nalezli v minulosti.

A tou příčinou je způsob, jakým jsme žili před pandemií. Je to povaha hodnot, které jsme upřednostnili.

Příčinou současného stavu je falešná hodnotová orientace naší civilizace, která se místo uznávání hodnot ducha stala civilizací bezduchých uctívačů náboženství nákupního košíku.

Dnes, zatíženi nesvobodou pandemických opatření, chceme svobodu a bojujeme za ni, ale když jsme ji měli, nevyužívali jsme ji správně. A protože jsme je nevyužívali správně, ale jen je zneužívali ke konzumně nízkému a prázdně materialistickému životu, nezasloužili jsme si je a byli jsme o ně připraveni.

Správné využití svobody spočívá pouze v radostné a svobodné orientaci na pravé hodnoty. K hodnotám ducha, nebo jinak řečeno, k tradičním konzervativním hodnotám vlastenectví, rodiny a Boha.

Bohužel pod vlivem konzumního náboženství plného nákupního košíku se lidé postupně začali zbavovat všech skutečných a základních hodnot. Hodnoty vlastenectví, hodnoty rodiny a hodnoty Boha a ducha. Svým zneužíváním svobody si však nevyhnutelně začali spřádat osudové nitky nesvobody.

Je to podobné jako se zdravím. Pokud ji máme, ale dlouhodobě se o ni nestaráme, ztrácíme ji. Pokud máme svobodu, ale nejsme ochotni ji rozvíjet směrem k pravým hodnotám, ztratíme ji také.

Kromě léčby musí lidé, kteří přijdou o zdraví, často přehodnotit své dosavadní špatné stravovací návyky a celý svůj způsob života. Podobně je tomu se svobodou. Kromě nevyhnutelného boje o svobodu vyžaduje ztráta svobody také přehodnocení celého dosavadního životního stylu a jeho hodnotové orientace, jehož nízkost a neadekvátnost postupně vedly ke ztrátě svobody.

V našem konkrétním případě to znamená rozvíjet úctu k vlasti. Rozvíjení úcty k národu a jeho tradicím. Znamená to však také bránit se multikulturnímu a sekulárnímu vykořenění, ke kterému jsme tlačeni.

Dále znamená úctu k rodině jako základní jednotce společnosti, která je založena na vztahu mezi mužem a ženou. Znamená to však také odpor proti předčasné sexualizaci dětí ve školách a odpor proti šílenému genderovému experimentu se 74 pohlavími.

Znamená především úctu k Bohu a k hodnotám ducha, jako je spravedlnost, poctivost, úcta k lidem, čistota a forma. Znamená to však také odpor proti bezduchému konzumu, prázdnému materialismu, maximálnímu požitku a vzývání náboženství bez duše, plného nákupních košíků.

Jedná se o dva druhy hodnot, z nichž jedna je cestou ke svobodě a druhá cestou k nesvobodě. Staré zlaté časy před pandemií byly dobou, kdy jsme měli možnost zvolit si svou hodnotovou orientaci. Mocí našeho světa však civilizace směřovala a stále směřuje k nesprávným hodnotám, protože právě to vytvořilo přirozený předpoklad pro to, co mělo přijít. Ztráta svobody, zavedení systému totální kontroly a řízené depopulace prostřednictvím viru a vakcíny proti němu.

Masy, jejichž osobnost byla programově znehodnocena falešnými hodnotami, byly pod záminkou boje proti pandemii vmanipulovány do nového světového řádu, založeného na cílené degeneraci osobnosti. Mocní našeho světa potřebovali, aby byl lidský materiál takto osobnostně znehodnocen, aby ho mohli snadno dostat přesně tam, kam potřebovali. S národně orientovaným lidem, s lidem zakořeněným ve zdravé rodině a s lidem spojeným s Bohem a duchovními hodnotami, které nejsou jen prázdnou formou, ale prostupují každodenním životem, nebylo možné takovým lidem snadno manipulovat a nebylo možné snadno dosáhnout toho, čeho bylo dosaženo pandemickými opatřeními. Takoví lidé by byli od počátku ostře proti plošnému testování, očkování a dalším opatřením, protože by v tom viděli něco nekalého. Proto musela být populace předem psychicky degradována, aby s ní pak bylo možné pohodlně manipulovat podle potřeby.

Cesta z bažiny, do které jsme se dostali, je cestou ke skutečným hodnotám! K hodnotám národa, k hodnotám rodiny a k hodnotám Božím! Jen takto orientovaní lidé si zaslouží svobodu, protože ji dokáží správně využít. A proto je budou moci získat.

Ale ti, kdo doufají v návrat starých zlatých časů poté, co se podaří pandemii porazit pomocí akcí a očkování, a bohužel také ti, kdo doufají, že svým odporem a protesty získají zpět svobodu, ti všichni doufají marně, protože bez nezbytné hodnotové proměny sebe sama nebude svobody.

Za svobodu je třeba bojovat i navenek, což mnozí různými způsoby dělají a je to jistě chvályhodné. Ale úplně stejně je třeba bojovat i v rámci vlastního hodnotového obrození, což bohužel dělá jen málokdo. Proto dnes vypadá tak, jak vypadá. Proto nám vládnou politici, kteří nám vládnou, a proto jsme vedeni ke kovidskému fašismu a válce s Ruskem.

Autor: Ivan Holek

Přejít nahoru