Spící prorok Edgar Cayce: Předpověděl II. světovou válku, teď má přijít zkáza velkých měst

Edgar Cayce získával své prorocké vize během spánku, proto se mu přezdívalo spící prorok. Měly ho údajně vést nadpozemské bytosti. Úspěchy slavil i v léčitelství. S obdivuhodnou přesností dokázal diagnostikovat nemoc a navrhnout efektivní léčbu. Měl skutečné dar proroctví a léčení, anebo to byl pouhý šarlatán?

První mystický prožitek

Edgar Cayce se narodil 18. března 1877 na farmě poblíž Hopkinsville v Kentucky. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít nějaké nadpřirozené schopnostiJediný, kdo z jeho rodiny alespoň trochu vynikal, byl již mrtvý dědeček, který prý uměl pomocí proutku z lísky najít zdroj vody. Toho měl Edgar během dospívání vídat. A tehdy se vše změnilo. Začal si prý hrát s entitami, které mohl vidět jen on. Tvrdil, že žijí v květinách a hudbě.

První mystický prožitek zažil Edgar Cayce v deseti letech. Během čtení Bible se mu v nedalekém lesíku měla zjevit žena s křídly, zřejmě anděl. „Tvé modlitby byly vyslyšeny. Řekni mi, po čem toužíš a já ti to dám,” řekla mu tato bytost. „Chtěl bych pomáhat druhým, zejména dětem,” odpověděl Edgar. Setkání s andělem mu ale paradoxně přineslo samé trápení. Byl z toho tak rozrušený, že se nesoustředil na výuku. Učitel ho nechal po škole a uložil mu, aby na tabuli napsal pětsetkrát slovo “chata”, jenž nebyl schopný vyhláskovat. To ale nebylo vše.

Doma si jej podal i otec. Za to, že neuměl pravopis, jej udeřil tak silně, až upadl na zem. Vtom opět uslyšel onen andělský hlas: „Pokud dokážeš usnout, pomůžeme ti.” Edgar jen přikývl a položil si hlavu na učebnici gramatiky. Když se ráno probudil, znal celou knihu nazpaměť. Od té doby se z něj prý stal vynikající student.

Více info na lifee.cz

Přejít nahoru