Afrika se rozpadá: gigantický zlom země už nelze zastavit

Stále více hrozí, že se východní cíp Afriky, který zahrnuje Keňu, Etiopii a Somálsko, oddělí od zbytku kontinentu. Přes několik zemí se táhne obří zemská trhlina, která bude nakonec zaplavena Indickým oceánem a vytvoří nový (polo)ostrov.

„Rychlost“ je relativní, mluvíme o geologické rychlosti, což v konečném důsledku stále znamená miliony let. I bez ohledu na to však zemská trhlina již způsobuje problémy.

Celá silnice v Keni se stala obětí trhliny, která ji stáhla do své tlamy. Geologové připisují posun Země sopečné činnosti. Teplo ze zemského nitra je vytlačováno vzhůru, čímž se zemské desky od sebe vzdalují.

Geolog David Ahede vysvětluje:

„Vzhledem k tomu, co se v současnosti děje, jsme vytvořili [další] zemskou desku, kterou nazýváme Somálská deska. Ta se od druhé desky vzdaluje rychlostí dva a půl centimetru. V blízké budoucnosti se somálská deska oddělí od núbijské.“

Obě desky se od sebe za rok vzdálí o několik milimetrů. To nezní jako mnoho, ale za několik tisíc nebo milionů let nebudou kontinenty vypadat stejně jako dnes.

Zdroj: maennersache.de a zdroj

Přejít nahoru