Afrika se rozpadá!

V roce 2010 provedli vědci podrobnou analýzu a zjistili, že pět let stará hypotéza je správná. Zjistili mj., že pod povrchem dochází k výlevu magmatu a roztahování litosférické desky. Tento proces je charakteristický pro tvorbu oceánských hřbetů.

Podle názoru geologů se Afrika přibližně za 300 až 400 let rozpadne na dvě části. Takhle rychlý proces mnohé vědce šokoval – obvykle trvá zhruba milión let.

Po rozdělení se Somálsko, Mozambik, Eritrea, Uganda, Keňa a Etiopie ocitnou na nově vzniklém východafrickém kontinentu.

(zdroj: procproto.cz, foto: archiv)

Přejít nahoru