Německo ve velkém přesouvá migranty do jiných zemí EU

Dublinské dohody, které Německo ve velkém kritizovalo, se najednou hodí. V roce 2018 právě díky dohodě, že migrant musí požádat o azyl v první zemí EU, Německo přesunulo 9209 migrantů do jiných zemí EU, což je nárůst o 20% oproti předchozímu roku.

I tak se však jedná o kapku v moři, protože Německo administrativně absolutně nestíhá, v roce 2015 přišlo do Německa přes 1 milion migrantů, nyní se čeká další nával lidí díky politice slučování rodin.

(zdroj: megazine.cz, foto: archiv)

Přejít nahoru