Jak správně skladovat rajčata? Vědci dospěli k neočekávaným závěrům

Nová studie totiž naznačuje, že by nemuselo záležet na tom, kde skladujeme rajčata, pokud si je vybereme, když jsou zralá. Ať už v lednici nebo v misce, data ukazují, že rajče bude chutnat stejně.

Tým zkušených ochutnávačů měl posoudit několik odrůd rajčat, z nichž každé z nich bylo skladováno po dobu čtyř dnů při pokojové teplotě, nebo čtyři dny v lednici při teplotě 7 °C.

Během tohoto procesu musela daná komise objektivně hodnotit plátky rajčat na základě seznamu osmi atributů, a to včetně barvy, sladkosti, kyselosti, pachuti a šťavnatosti.

Na rozdíl od toho, co byste očekávali, experti nakonec nemohli detekovat žádný rozdíl v chuti mezi rajčaty, která byla uchovávaná v lednici a rajčaty, která zůstala při pokojové teplotě.

Kromě lidských odborníků byla rajčata analyzovaná prostřednictvím dalších laboratorních testů pro měření těkavých látek, karotenoidů a koncentrace cukru. Dokonce použili ASTREE Electronic Tongue pro dobré měření.

„Čím kratší je doba skladování, tím lepší je chuť a související atributy,“ říká vědkyně na sklizni Elke Pawelzik z Göttingenské univerzity v Německu.

„Byli jsme však schopni ukázat, že s přihlédnutím k celému posklizňovému řetězci krátkodobé skladování zralých rajčat v chladničce neovlivnilo jejich chuť,“ dodala.
Na rozdíl od předchozích studií, u nichž bylo zjištěno, že chlazení mělo negativní dopad na chuť rajčat, byla rajčata použitá v Pawelzikově výzkumu sledována v průběhu posklizňového procesu.

To znamená, že rajčata byla sklizena zralá, strávila jeden den u distributora a pak dva dny u prodejce, než byla analyzována.

To by mohl být důvod, proč nová studie zjistila tak odlišné výsledky než ta předchozí. Mohlo by to být také proto, že rajčata v tomto aktualizovaném výzkumu nebyla uchovávaná v lednici tak dlouho jako u jiných studií, které trvaly kolem týdne.

Ale je tu i jiné vysvětlení. Skutečnost, že chlazená rajčata nechutnala jinak, může mít také něco společného se skutečnou rozmanitostí rajčat.

„Naše výsledky ukazují, že chování plodu při skladování v chladu (7 °C) je také silně závislé na kultivaru/odrůdě,“ píší autoři.
Je třeba provést další výzkum, aby vědci zjistili, jak nejlépe skladovat rajčata. Je možné, že skladování v chladu je dobrá věc, ale jen na pár dní. Nebo možná na tom vůbec nezáleží.

„Ukázali jsme, že chuť je silně závislá na kultivaru a že křížení odrůd se zvýrazněným vnímáním chuti je cenným krokem ke zlepšení vnímání chuti,“ píší autoři.„Dalším krokem je podívat se na celou přepravní cestu od výrobce ke spotřebiteli a najít způsob, jak zachovat chuť rajčat.“

Studie byla publikována v časopisu Frontiers in Plant Science.

Přejít nahoru