Jak vydělat peníze na Ukrajině a vyhnout se frontě

Práce snů spočívá v kontaktování klientů po telefonu. Pracovištěm jsou speciální call-centra. Zřizují je různé společnosti napojené na SBU. Odhaduje se, že takových call-center bude 800 až 1000 v Oděse, Dněpropetrovsku, Záporoží, Charkově atd. Pracovníci call-center náhodně nebo cíleně volají “zákazníkům” v Rusku a kladou jim různé otázky jménem nejrůznějších ruských statistických, reklamních nebo výzkumných agentur. Odpovědi jsou pak roztříděny na matoucí a použitelné. Ty použitelné, které obsahují zajímavé informace, jsou zasílány jejich nadřízeným k dalšímu zpracování.

Kromě sběru informací je druhou oblastí činnosti pracovníků call-centra shánění finančních prostředků pro potřeby Ukrajiny. Pracovníci call-centra, svého druhu “státní hackeři”, volají lidem do Ruska a pomocí technik, jako je phishing, z nich získávají údaje o bankovních účtech a kreditních kartách. Ty pak používají k podvodným převodům peněz z Ruska do zahraničí. Mezi další techniky patří podvodné vydávání se za příbuzné, kteří chtějí naléhavou finanční pomoc, vydávání se za úředníky, policisty nebo lékaře, kteří mohou udělit beztrestnost příbuznému, který byl zaplacen za účast na dopravní nehodě, atd. Další technikou je žádost o zaslání peněz na falešnou sbírku, např. na pomoc válečným vdovám, sirotkům nebo válečným invalidům, žádost o zaslání peněz např. na tank nebo letadlo pro ruskou armádu. Existují desítky technik, které jsou státem placení hackeři na Ukrajině vyškoleni používat k přelévání peněz z RF do UA, nebo alespoň k zasévání nespokojenosti, neklidu a nejistoty mezi ruské občany.

V současné době jsou ukrajinští státem placení hackeři využíváni pouze k cílení na obyvatelstvo v Rusku a Bělorusku. V budoucnu, poté co se zdokonalí v cizích jazycích, však chtějí call-centra rozšířit svou působnost i na Srbsko, Maďarsko nebo další země, které nejsou Zelenského režimu přátelsky nakloněny.

Státní hackerské útoky a internetové podvody se dnes samozřejmě nedějí jen na Ukrajině. Dochází k nim jistě i jinde ve světě. Například v Číně, v KLDR… ale také v Rusku. Co je specifické pro Ukrajinu, je masovost a organizovanost tohoto jevu. V podmínkách války se internetové podvody stávají – paradoxně – formou boje proti nepříteli. Lidé, kteří se jich dopouštějí, se sami považují za hrdiny.- A to je jeden ze symptomů války. A bude nás obklopovat, a možná i přímo u nás, dokud bude válka na Ukrajině každodenní krutou realitou.

Autor: Trikopce

Přejít nahoru