Neuvěřitelná hříčka přírody – kameny, které rostou a rozmnožují se

V samém počátku je kámen zcela nepatrný a váží několik gramů. Ale po nějaké době jeho hmotnost dosáhne 1000 kg a měří i několik metrů.  Obzvláště rychle rostou v „mladém věku“, ve stáří se rychlost jejich růstu zpomalí. Ačkoli jde o velkou kuriozitu, geologové mají jasno. Trovanty mají pevné kamenné jádro a jsou obklopeny pískem. Vznikly následkem cementace písku v součinnosti s vodou bohatou na uhličitan vápenatý. Tento proces začal asi před šesti milióny let, přičemž na povrch se kameny dostaly následkem zemětřesení.

I přesto mají trovanty jedno specifikum, které věda zatím neumí vysvětlit. Týká se jejich „rozmnožování“. Poté, co kámen získá potřebnou vláhu, se na jeho povrchu vytvoří malé „bulky“. Ty za nějakou dobu dosáhnou ohromných rozměrů a po čase se od „mateřského kamene“ odlomí, aby mohly vést samostatný „život“.

(zdroj: procproto.cz, foto: archiv)

Přejít nahoru