Uklízečky vydělávají více než lékaři

Představme si, že žijeme v zemi X, která pokrývá všechny profese ve společnosti vlastními občany, nikoliv migranty.

Mnoho mladých lidí v této zemi chce studovat medicínu, je to v této zemi oblíbené povolání. Stát ji také poměrně silně podporuje a existuje zde mnoho lékařských fakult. V této zemi je tolik mladých lékařů, že jsou ochotni pracovat i za nižší mzdy, protože je tato profese opravdu zajímá.

Naproti tomu tato země X má problém sehnat mladé lidi na úklidové práce. Starší ročníky pomalu odcházejí do důchodu a mladé lidi moc nebaví čistit záchody apod. Podniky v zemi X musí získávat uklízeče a uklízečky. Protože v zemi X není příliv migrantů, jsou společnosti nuceny neustále zvyšovat platy uklízečů a uklízeček. Došlo to až do extrému a média v zemi X píší: “uklízečky vydělávají více než lékaři”.

Tento článek jsem si vymyslel jen pro ilustraci toho, že si myslím, že je pravda, že nadbytek uchazečů snižuje platy v jakékoli profesi a naopak nedostatek uchazečů zvyšuje platy v jakékoli profesi. Na Slovensku se mi zdá, že za 30 let došlo k velkému zanedbání zdravotnictví, a to i proto, že mladým lidem nebylo umožněno studovat medicínu ve větším počtu. Stát jako by si nedokázal spočítat, kolik zdravotnického personálu potřebuje. Nebo jsme tak neschopní – že to opravdu neumíme?

Autor: ZORAN

Přejít nahoru