Vikingové možná způsobili jedno z prvních zániků zvířat spojené s lidmi

Tým vědců se snažil vysvětlit, proč islandský mrož zmizel během vikingského věku. Několik konkurenčních teorií, jako je migrace, změna klimatu a lidé, se vznášelo po celá léta. Za použití 34 prehistorických a historických vzorků kostry mrožů, které byly nalezeny na Islandu, se tým snažil najít DNA v kostech, aby zjistil, že tento mrož byl odděleným druhem od mrožů v Atlantiku, které dnes známe.

Hledali také písemné historické záznamy, které prokázaly přítomnost tohoto druhu mrožů během osady Viking na Islandu, která začala v roce 874 nl.

“V této studii jsme sestavili seznamy starých míst, kosterních nálezů a písemných záznamů (od 870 do 1262 nl), které se týkají mrožů, abychom posoudili časoprostorový výskyt mrožů na Islandu. Ze známých nálezů kostry mrože bylo k destruktivní analýze k dispozici celkem 34 a byly podrobeny radiokarbonovým datování. Z těchto datovaných vzorků jsme vytvořili mitochondriální DNA sekvence a další historické a starověké mrože z celého severního Atlantiku. Poté jsme kombinovali a analyzovali nově vygenerovaná genetická data s dříve publikovanými genetickými sekvencemi celkem 67 mitochondriálních genomů, jakož i sekvencemi> 400 kontrolních oblastí (CR), abychom odhalili fylogenetické umístění islandských mrožů a potenciální dopad norského lovu na populaci.”

„Kolekce přírodovědného muzea poskytují pozoruhodné okno do minulosti, což nám díky moderní technologii umožňuje prozkoumat minulé účinky lidských činností a změny životního prostředí na druhy a ekosystémy. To lze dále uvést do kontextu studiem islandské středověké literatury, historických názvů míst a zooarchaeologických lokalit, “vysvětlil Hilmar J. Malmquist, ředitel Islandského přírodovědného muzea v Reykjavíku na Islandu v prohlášení na Kodaňské univerzitě.

Vzorky odhalily, že tento mrož byl skutečně jedinečný druh, který existoval po tisíce let. Jakmile Vikingové dorazili na Island, samozřejmě se zaměřili na mrože pro jeho maso a kly, které zvláště oceňovali pro obchod a použití ve výrobních objektech, které byly nalezeny až na Blízkém východě a v Asii.

Vyhynutí islandských mrožů bylo pravděpodobně způsobeno lidským lovem s ohledem na načasování, známou hodnotu mrožů během Vikingského věku a na to, jak snadno se naivní islandská zvířata mohla chytit, jak je uvedeno v několika Ságách. Ke zmizení islandských mrožů může také přispět zhoršení účinku lidského lovu, faktory prostředí včetně vulkanismu a oteplování.

„Ukazujeme, že komerční lov, hospodářské pobídky a obchodní sítě byly již ve věku Vikingů, před více než 1000 lety, v dostatečném měřítku a intenzitě, aby vedly k podstatným, nezvratným ekologickým dopadům na mořské prostředí, potenciálně zhoršeným oteplováním klimatu a vulkanismu, “vysvětluje hlavní autorka a studentka doktorského studia Globe Institute Xénia Keighley. “Spoléhání se na zdroje mořských savců, pokud jde o spotřebu i obchod, bylo zatím podceněno.”

(Ancient, foto: Wikimedia)

Přejít nahoru