Harvardská studie potvrzuje: půst prodlužuje život!

Historické odkazy naznačují, že před více než 2500 lety bylo ve starověkém Egyptě, Indii a Řecku používáno občasné hladovění, které posílilo tělo a prodloužilo život. Množství písemných pramenů od různých civilizací po celém světě, bez ohledu na náboženství nebo jejich území, uvádí realizaci půstu a jeho četné výhody.

Půst a studie z Harvardské univerzity
Studie vědců z Harvardské univerzity prokázala, že občasné hladovění ovlivňuje mitochondriální sítě a může prodloužit život. Ačkoli již předchozí práce ukázaly, jak může půst zpomalovat stárnutí, nyní začínáme chápat základní biologické reakce. Jak uvedli výzkumní pracovníci, studie ukázala, že manipulací s mitochondriálními sítěmi v buňkách, ať už omezením stravy nebo genetickou manipulací, která tento proces napodobuje, můžeme prodloužit život a přispět k podpoře zdraví.

Staří Egypťané používali občasné hladovění před více než 2500 lety, aby získali lepší zdravotní stav a prodloužili si život. Skupina výzkumníků z prestižní univerzity v Harvardu publikovala o tom článek v časopise „Cell Metabolism,“ který uvádí podrobnosti o pokroku v oblasti výzkumu mitochondriálních spojení a vysvětluje, jak je občasné hladověné životně důležité pro zvýšení celkové délky života.

Půst a pokus ve skupině žížal
Podle této zprávy se vědcům podařilo zastavit stárnutí ve skupině žížal, nazývaných Clitellata elegans, ovlivněním mitochondrií – buněčných organel, zodpovědných za výdej energie pro buněčnou aktivitu, a to podrobením žížal pravidelnému půstu. To výrazně prodloužilo krátkou délku života dešťovky, která za běžných okolností žije pouze dva týdny.

Podle výzkumníků se v minulosti výsledky stravovacích omezení a občasného hladovění příznivě projevily v době stáří, takže pochopení principu, proč se tento jev objevuje, je rozhodujícím krokem k terapeutickému využití jeho přínosů.

Důležitost plasticity mitochondrií
„Naše práce ukazuje, jak důležitá je plasticita mitochondrií pro přínos půstu,“ vysvětlili vědci, ale zdůraznili, že je nutné hlouběji prozkoumat tento složitý biologický proces, aby dospěli k definitivním závěrům.

Hlavní autorka studie Heather Weirová (prováděla výzkum na Harvardu a nyní je výzkumným pracovníkem společnosti ‚Astex Pharmaceuticals‘) dále uvádí:

„Ukázalo se, že nízkoenergetické podmínky, jako je dietní omezení a občasné hladovění, podporují zdraví během stárnutí. Porozumění tomu, proč je to tak, je zásadním krokem k tomu, aby bylo možné využívat léčebné výhody hladovění. Naše objevy otevírají nové cesty při hledání terapeutických strategií, které sníží pravděpodobnost rozvoje onemocnění, souvisejících s věkem ve stáří.“
William Mair, docent genetiky a komplikovaných onemocnění na ‚Harvard Chan School‘, a hlavní autor studie dále dodává:

„Přestože předchozí práce ukázala, jak může občasný půst zpomalit stárnutí, začínáme chápat pouze základní biologický význam. Naše práce ukazuje, jak důležitá je plasticita sítí mitochondrií, pro přínos půstu. Pokud zablokujeme mitochondrie v jednom stavu, zcela zabraňujeme účinkům půstu nebo dietního omezení pro dlouhověkost.“

(suenee.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru