Fenomén jménem Poltergeist + VIDEO

V průběhu let bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy byly poltergeistem vrhány přes celou místnost různé předměty, hýbal se nábytek a dokonce docházelo k levitaci přítomných osob. Několik hlučných duchů bylo také schopno mluvit (nejznámější a zároveň nejhorší potvrzený případ se odehrál v britském Enfieldu).

Výzkum
Studium projevů poltergeista spadá do oboru parapsychologie. Zde je definován hlučný duch jako určitý druh nekontrolovatelné psychokinetické energie. O tento jev se také zajímal parapsycholog William G. Roll, který jej označil za opakující se spontánní psychokinezi (anglická zkratka RPSK). Výskyt těchto entit se datuje už od starověku (za nejranější zmínku o jejich působení můžeme považovat déšť kamení v Egyptě), čili je možné říci, že je to fenomén trvalého charakteru.

Na koho se poltergeist zaměřuje?
Aktivita poltergeista se zaměřuje na jednu osobu, která je pak nazývána agentem nebo cílem. Častým terčem, ne-li nejčastějším, jsou dospívající děti. Téměř sedmdesát let výzkumu Rhine Research Center v Severní Karolíně vedlo k hypotéze, že efekt poltergeista je formou psychokineze generovanou lidskou myslí. Podle badatelů je hlučný duch vlastně pouze vnější manifestací psychologického traumatu.

Poltergeist je také okultisty často označován jako elementál, tedy bytost, představující určitý přírodní živel.

Dle jiné verze se jedná o duši člověka, který zemřel ve velmi rozrušeném stavu (zloba, hněv či zármutek). Další možností původu tohoto fenoménu je, že jde vlastně o jakousi nahranou emoci jedince, který na daném místě, kde dochází k projevům poltergeista, žil. Tato nahrávka se přehrává pořád dokola, dokud se tato negativní energie nerozptýlí.

Někteří z poltergeistů mají schopnost mluvit nebo určitým způsobem vyjadřovat svou osobnost, čímž dávají najevo, že mají jakýsi druh sebeuvědomění. Je zajímavé, že praktikové astrální projekce zaznamenali existenci nepřátelské astrální formy života, kterou nazvali negs (spadá do stejné skupiny jako elementálové). Pokud skutečně existuje, má zcela jistě možnost zasahovat a ovlivňovat náš, fyzický, svět.

Podvod nebo skutečnost?
Někteří vědci považují poltergeista za pouhé působení statické elektřiny, elektromagnetického pole, ultra a infrazvuku či za ionizovaný vzduch. V několika případech, jako například u toho, který se odehrál v německém Rosenheimu, nemohli však vědci použít ani jedno z výše uvedených vysvětlení. Navíc se samotné projevy odehrávaly přímo před jejich zraky.

Další z vědců, Josh Hutchinson, tvrdí, že vytvořil poltergeista ve své laboratoři. Snaží se tak dokázat spojitost mezi tímto fenoménem a kulovým bleskem. Objevily se také názory, jenž tento jev nazývají pseudo-fyzickým fenoménem, který vzniká působením obskurních fyzických efektů.

Skeptikové nabízejí nejjednodušší vysvětlení: jedná se o pouhý výmysl. Ano, je potřeba říci, že spousta kauz byla smyšlená, lidé se na sebe snažili pouze upoutat pozornost.

Poukazují také na to, že vyšetřující parapsychologové chtějí tak moc věřit v existenci poltergeista, že zapomínají na racionální a skeptický úhel pohledu. Jak se však stavět k případům, kdy veškerá možná vysvětlení selhala?

(suenee.cz, foto: Shutterstock)

Přejít nahoru