Na kameni Cochno se nalézají tucty rytin podobné spirálám, vyrytých prohlubní, geometrických tvarů a mnoho typů záhadných vzorů. Kámen pocházející z doby bronzové, se nachází v západním Dunbartonshiru ve Skotsku, je považován za jednu z nejdůležitějších dochovaných památek celé Evropy. Je ozdobený ornamenty, které odborníci nazývají prsteny a šálky.

Dosud kámen ležel nejméně 50 let zahrabaný pod několikametrovou vrstvou zeminy a vegetace. V té době šlo o zoufalý pokus zachránit kámen před vandaly. V současné době se známý kámen ještě jednou vyhrabe a podrobí důkladnému průzkumu záhadných symbolů s nadějí, že se odhalí některá jeho tajemství. Archeologové použijí 3D zobrazující technologii, aby vytvořili detailní digitální záznam povrchových stop, které se nachází na kameni. Věří, že tím „získají více informací o historii kamene, jeho účelu a lidech, kteří ho vytvořili před téměř 5000 lety.“

Kámen Cochno
Kámen měří necelých 13 x 8 metrů. Poprvé ho v roce 1887 objevil pastor Jamesem Harvey v zemědělské půdě na okraji Clydebanku. Vlastníkem půdy je v současné době společnost Faifley housing. Kámen je pokrytý více než 90 vyrytými ornamenty, známými jako ‚prsteny a šálky’.

Rytiny šálků a prstenů jsou formou prehistorického umění složeného z konkávního prohnutí ne více než pár centimetrů napříč, jsou vryté do povrchu kamene a často se kolem dokola objevují soustředné kruhy, které jsou rovněž vyryté do kamene. Dekorace se objevuje podobně jako petroglyfy na površích přírodních kamenů a megalitů například u malých pevných staveb, kamenných kruhů a průchodových hrobů. Ty se nacházejí hlavně v severní Anglii, Skotsku, Irsku, Portugalsku, severozápadním Španělsku, severozápadní Itálii, středním Řecku a Švýcarsku. Nicméně, podobné ornamenty můžeme vidět po celém světě včetně Mexika, Brazílie a Indie.

Ornamenty šálků a prstenů na kameni Cochno, zřejmě pochází z roku 3000 př. n l., spolu s nimi se na kameni také nalézá vyrytý předkřesťanský kříž uvnitř oválu a dva páry vrytých otisků nohou. Každý otisk má pouze 4 prsty. Kvůli řadě ornamentů, které se nachází na kameni Cochno mu byla přiznaná národní důležitost, přičemž byl prohlášen a zapsán do seznamu národních památek.

  Czech Nature Photo zná vítěze

Během 60. let opakovaně kámen Cochno poničili vandalové a lidé, kteří po něm chodili. Z těchto důvodů v roce 1964 archeologové z Glasgowské Univerzity doporučili, aby se kámen zahrabal a tak se ochránil před dalším zničením. Od té doby byl kámen zakopaný a je nyní pokrytý vegetací a okolo něj rostou stromy.

 

Význam orientů

Původní význam ornamentů na kameni Cocho je dnes již definitivně ztracen, přesto existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit jejich původní účel. Existuje široká škála hypotéz, které říkají, že se jedná o starověkou formu písma, znaky s náboženskými a spirituálními významy. Může se také jednat o označení hranic, mapy hvězd, nebo se jednoduše jedná o pouhé dekorativní ornamenty. Může například dojít k nějakému obecnému názoru týkajícího se polohy rytých kamenů, které mohou poskytnout určitá vodítka k jejich funkci.

Mnohé rytiny na kamenech jsou umístěny v blízkosti, nebo jsou začleněny do kamenných mohyl a pohřebních náspů. Proto se symboly určitým způsobem spojují s pohřebními praktikami a dost pravděpodobně i vírou, ve které hrají určitou roli předci a posmrtný život. Symboly se také nacházejí na postavených kamenech a v kamenných kruzích. Jedná se o místa, která se dříve používala k náboženským a rituálním účelům. Rytiny se často objevují na povrchu kamene s velmi pečlivě vybraným umístěním, jakoby místo mělo poskytnout volný výhled do okolní krajiny. Další názor je, že korespondují s postavením hvězd, nebo že se jedná o záznamy vlastnictví půdy nebo hraniční mezník.

Badatel v oblasti historie Alexander McCallum, který podporoval myšlenku nechat kámen vykopat, uvedl, že existuje hned několik verzí týkajících se výkladu rytin.

Verze výkladu rytin
„Někteří lidé se domnívají, že kámen Concho je mapou, která zobrazuje jiná osídlení v údolí Clyde – jedná se o jednu z mnoha teorií. Já se domnívám, že sloužil k několika různým účelům, nikdy se však nepoužíval pouze pro jednu věc, ale během století svůj účel měnil,“ dodal McCallum. „Pokud se zaměříme na samotné symboly, tak někteří lidé věří, že se jedná o portál života a smrti, znovuzrození, lůno a hrob – lidé věřili v reinkarnaci tak, že odejdou do země a pak z ní opět vzejdou.“
Dr Kenny Brophy, archeolog urbanistiky na Universitě v Glasgow, který je vedoucím vykopávek, doufá, že nový výzkum odhalí více informací o ornamentech a lidech, kteří jej vytvořili.

  Víkendové čtení: Rádio budoucnosti

Dr. Brophy říká:

„Sice byl již dříve dobře zdokumentován pro účely archeologického zkoumání, ale nyní cítíme, že nadešel správný čas a máme vhodné technologie, abychom ho znovu vyhrabali a podívali se, co se můžeme dovědět nového z jeho historie a o lidech, kteří ho vytvořili.“

(suenee.cz, foto: pinterest)

Komentáře