Fotografie byla pořízena 20. listopadu 2016, kdy Země a Mars od sebe byly vzdálené 205 miliónů kilometrů. Na obrázku je krásně vidět velikost a vzájemná poloha obou vesmírných těles. Jas Měsíce musel být trochu upraven, protože z oběžné dráhy Marsu vypadá mnohem tmavší a na snímku by nebyl příliš zřetelný. Naproti tomu na naší rodné planetě byly i bez úprav dobře viditelné obrysy kontinentů.

(zdroj: procproto.cz, foto titulní: Pixabay)