Německý Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) poskytuje migrantům kurzy němčiny od úrovně A1 po B1. Zároveň po nich požaduje, aby se účastnili kurzu integrace, nazvaného „Život v Německu“. Celkem se jich v roce 2018 účastnilo na asi 202 000 osob.

Podle deníku Neu Osnabrücker Zeitung však asi 93 500 migrantů (45%), kteří navštěvovali kurzy v roce 2018, nebylo schopno projít závěrečnými testy. Jeden ze čtyř migrant selhal i pokud navštěvoval dodatečné kurzy. V roce 2017 selhalo 40% účastníků.

Na základě zpráv, které si vyžádala protiimigrantská německá strana Alternativa pro Německo (AfD) od příslušných úřadů, dle deníku Die Welt vyplívá, že téměř 40 000 těchto účastníků kurzů bylo ze Sýrie. Dalšími národnostmi byli Afghánci, Iráčané, Rumuni, Turci a Bulhaři. Téměř 45 000 účastníků bylo negramotných před začátkem kurzů.

Kvůli kritice kurzů za jejich údajnou nekvalitu BAMF uskutečnil inspekci téměř 90% poskytovatelů kurzů. V důsledku toho došlo k navýšení vládních prostředků směřovaných do úřadu, ačkoliv počet účastníků kurzů zůstal zhruba stejný jako v předchozím roce.

Die Welt tvrdí, že BAMF žaluje některé poskytovatele kurzů za údajné podvody a falšování dokumentů. Jeden poskytovatel kurzů je dokonce podezřelý z toho, že napomáhal účastníkům nelegitimně získat občanství tím, že je nechával projít bez požadovaných jazykových dovedností.

Zpráva uvádí, že 16 poskytovatelům kurzů byla v loňském zrušena nebo neobnovena licence. Definitivní údaje BAMF zveřejní v květnu. Zpráva též poukazuje na to, že neexistují žádná jasná pravidla určující řádnou pravidelnou docházku a je tedy necháno na učiteli, aby rozhodl, zda daný migrant se účastnil kurzů dostatečně, aby mohl projít.

Na vrcholu tzv. migrační krize do Německa v roce 2015 do Německa přišlo 890 000 žadatelů o azyl. O rok později jejich počet klesl na 280 000, v roce 2017  vrcholu takzvané migrační krize v roce 2015 do Německa přišlo 890 000 žadatelů o azyl, o rok později se jejich počet snížil na 280 000. V roce 2017 klesl pod 200 000 na 186 644.

  Video: Litevští pohraničníci prý začali na imigranty střílet

Podle údajů Eurostatu, statistické agentury EU, se počet migrantů, kteří žádají o azyl v některém z členských států EU, snížil poprvé od roku 2015 na úroveň z roku 2014. Značný pokles počtu žadatelů o azyl pocítila nejvíce Itálie (61% pokles), následována Rakouskem (49%) a Švédskem (19%). I v Německu došlo k citelnému poklesu počtu žadatelů (18%), přesto zůstává nejvyhledávanější destinací migrantů – 28% všech žádostí o azyl je podáno v Německu.

(zdroj: eurozpravy.cz, Jan Hron, foto: archiv)

Komentáře