Podle této studie roste natalita muslimů.

Za posledních 20 let stoupl počet muslimů v Rakousku z jednoho na současných téměř 5%.

7,4% dětí ve školním věku jsou muslimové.

V Rakousku dnes žije asi 75 % katolíků, 5% evangelíků, 5% muslimů, 3% ostatní vyznání, 12% bez vyznání

Současná porodnost muslimů je 2,34 dětí, katolíků 1,32.

Do roku 2051 by mohl podíl muslimů stoupnout na 14 – 26%. Podíl katolíků by se mohl naopak zredukovat na 35 – 58%.

Faktory, které ovlivní výsledek

1. Porodnost muslimských žen. Počet muslimů bude stoupat i v případě, že se nezvýší počet přistěhovalců.

2. Přistěhovalectví. Vědci vytvořili několik scénářů. Jeden z nich vychází ze stagnace přílivu imigrantů. V současné době je to ročně 19.000 – 28.000 přistěhovalců, z toho 38% tvoří muslimové. Není však vyloučeno, že imigrace neporoste. Úbytek obyvatel bude Rakousko vyrovnávat právě přistěhovalci, kteří budou pocházet častěji z islámských zemích.

3. Míra sekularizace. Rozhodující v této studii bylo, zda se pouze křesťané vzdají svého vyznání nebo zda tento trend přejme také muslimské obyvatelstvo.

Možné scénáře vývoje

Postupně vzniklo 36 scénářů, které se v detailech velmi liší.

Některé trendy se opakují v každé verzi. Podle demografů klesne pravděpodobně počet katolíků pod 50%, počet protestantů zůstane na stejné úrovni, popř. mírně klesne.

Zvětší se skupina lidí bez vyznání. Postupně by se mohla stát druhou nejsilnější.

Růst bude nadále i skupina „ostatní náboženství“.

Nejvíce vzroste počet muslimů.

V jednom z centrálních scénářů, který vychází ze tří základních proměnných (omezení přílivu přistěhovalců, vyrovnání počtu nově narozených dětí, stávající úrovně sekularizace), by mohl být v roce 2051 každý pátý žák muslim a jen každý druhý katolík v produktivním věku vyznání (43%).

Většina scénářů vyzdvihuje skutečnost, že rakouské školství čekají významné změny. V mnoha variantách budou muslimové představovat největší skupinu ve věku do 14 let. Z nich pak vyplývá, že minimálně každé třetí školou povinné dítě by mohlo být muslimské. Některé scénáře došly k počtu dokonce 50% muslimů v této věkové kategorii.

(zdroj: eurabia.cz, foto: Pixabay)