Zákaz navržený středopravicovou republikánskou stranou staví na stávajícím zákazu nošení oděvů na základních i středních školách.

Jacqueline Eustache-Briniová, senátorka republikánů, uvedla, že tato změna zaplní mezeru ve stávajícím zákazu a uzavře „právní vakuum ohledně uplatňování zásady sekularismu během exkurzí“.

Zákon, který byl zamítnut dolní sněmovnou parlamentu, národním shromážděním, byl schválen v horní komoře 186 hlasy pro, proti 100 hlasů proti, 159 členů se zdrželo hlasování.

Znění zákazu se technicky týká „nápadných náboženských symbolů“, ale v praxi by to mělo většinou dopad na muslimské rodiče: samotní republikáni to ve svém prohlášení popsali jako pravidlo, které „zakazuje nošení závoje během školních výletů“.

Francouzská vláda se proti plánu postavila a doufá, že ji za podpory svých poslanců zvrátí v národním shromáždění. Ministr školství Jean-Michel Blanquer řekl: „Tento návrh zákona je v rozporu s rozhodnutím Státní rady a způsobí mnoho problémů při rozvoji školních výletů.“

Pan Blanquer však uvedl, že respektuje ty, kdo obhajovali návrh zákona.

Opoziční socialistický senátor Viviane Artigalas uvedl, že sekularismus se používá jako „záminka“ k prosazování zákazu, zatímco jiní argumentovali, že „existují čtvrti, kde nebudou žádné školní výlety“ a že jeho zastánci „jsou posedlí“.

(Independent, ČA, foto: Pixabay)

Komentáře