Dovolím si použít citaci z film Lucy, zejména pak roli Freemana Morgana,  jakožto profesora Normana a nejlepšího odborníka na lidský mozek, který právě Darwinovu teorii vysvětluje v praxi.

Před miliardami lety byl nám dán život. Jak jsme s ním naložili?
Časový úsek z pohledu vývoje:

1) 1% mozkové kapacity

Pokud život začal asi před miliardou let, na vznik prvních nervových buněk, musíme počkat další 400 000 let. Tím začíná život jaký ho známe dnes.

Mozek je tvořen pouze několik miligramy a není možné určit žádné známky inteligence. Funguje spíše jako reflex.

1 neutron – jste naživu
2 neutrony – hýbete se
A s pohybem se začnou dít zajímavé věci. Řekněme, že život zvířat trvá milióny let, přesto většina těchto tvorů využívá 3 až 5% mozkové kapacity a tak to bylo, než jsme se na vrchol zvířecího řetěz nedostali mi lidé. A právě v tuto chvíli tito tvorové začali využívat více své mozkové kapacity.

2) 10% mozkové kapacity

10% se zdá málo, ale když si vezmete, co jsme zvládli, je toho dost. Rozdělat oheň, vymyslet létání, ovládli jsme peníze a narušili svá zdraví. Začali obchodovat na burze, nebo vymysleli roboty, vytiskli peníze a odletěli do vesmíru. Nechali vybuchnout jadernou bombu, naučili se tančit a porozuměli mytologii, či vymysleli pračku a elektřinu. Rodili se v mnoha kulturách, umění, spiritualitě, nahradili jídlo umělými náhražky a vybudovali města.

3) 20% mozkové kapacity

Teď si popíšeme jeden zvláštní případ … Jediný tvor, který svůj mozek dokáže využívat lépe než lidé, je Delfín.

Odhaduje se, že toto úžasné zvíře využívá až 20% své mozkové kapacity. Především to, mu umožňuje mít vlastní Echolokační systém , který funguje daleko lépe než kterýkoliv sonar jež vymysleli lidé.  Jen s rozdílem, že delfíni tento sonar nevymysleli, přirozeně se jim vyvinul.  A to je to nejdůležitější téma všech současných filozofických úvah.

,,Nejspíše se shodneme na tom, že se lidé bohužel starají mnohem víc o to MÍT než BÝT”

Vypadá to, že život primitivních tvorů jako jsme my, má pouze jediný cíl, získat ČAS.Avšak na druhou stranu, to také vypadá, že jediným účelem každé buňky v každém těle je stárnutí. A Abychom tohoto cíle dosáhli, masa buněk jež tvoří jak červi, tak lidské bytosti mají pouze dvě možnosti:

NESMRTELNOST
REPRODUKCI
Jaký to má význam pro buňku?

Pokud není prostředí dostatečně příznivé či vhodné /např. katastrofy, zemětřesení, potopa, sucho, vichřice, tornáda, sopečná činnost/ buňka si zvolí nesmrtelnost. Jinými slovy si zvolí soběstačnost a samostatnost. V opačném případě pokud je prostředí příznivé, rozhodne se pro reprodukci. To znamená, že než zemře, předá další informace další jiné buňce, která ji předá další buňce a další a tak dál. Tudíž touto cestou jsou vědomosti a zkušenosti neustále předávány. Na chvíli si tedy zkusme představit, jak by náš život vypadal, kdybychom využili řekněme 20% naší mozkové kapacity my.

V prvním stádiu. bychom měli být schopni dokonale ovládat naše vlastní tělo. Není to však vědecky doloženo, v tuto chvíli je to pouze hypotéza. Když se zamyslíte je vážně těžké si připustit, že Řekové, Egypťané a Indové věděli o buňkách celá staletí před vynálezem prvního mikroskopu. A znovu se zde opíráme o Darwina, který přišel se svou teorií o evoluci. V tuto chvíli se mozek otevře a expanduje a nevnímá žádné překážky. Kolonizuje se.

Považovali ho snad v tu dobu za blázna?
,,Náš úkol je posouvat hranice a zákony a dostat se od EVOLUCE k REVOLUCI.”

Řekněme, že existuje tedy 100 miliard neuronů na člověka, z nichž je, ale pouze 15% aktivovaných. V lidském těle tedy najdete více neurónových spojení, než je v galaxii hvězd.  Vlastníme doslova gigantickou síť informací ke které, ale  téměř nemáme přístup.

4) 40% mozkové kapacity

S největší pravděpodobností dochází k ovládání sebe, ostatních, hmoty, elektromagnetických vln. Tělo necítí bolest, strach, touhu. Věci, které nás dělají lidmi, mizí. Dochází k explozi všech vědomostí na úrovní kvantové fyziky, aplikované matematiky, nekonečné kapacity buněčného jádra. V této chvíli dochází k podstatě života, samého počátku od vývoje první buňky a došlo k rozdělení na další buňky, základním smyslem tedy je přežít a předat vědomosti. Žádný větší smysl v tom není. Ale tímto už vstupujeme do říše SCI-FI.

5) 100% mozkové kapacity

Ovládání elektrickými impulsy a tím plné spojení se vším . Každá buňka zná ty ostatní a mluví spolu. Vyměňují si 1000b/s. Buněčné skupiny formují obrovskou komunikační síť, která se může různě formovat. Buňky se spojují, deformují, berou stejnou formu bez rozdílů. Lidstvo se považuje za jedinečné a na této jedinečnosti postavilo svou existenční teorii. Tvrdíme, že jedna je jednotka měření, ale není. Veškerý sociální systém je totiž pouhá nástin toho, že 1a 1 jsou 2. Více jsme se nenaučili. Dle této teorie však 1 a 1  se nerovná 2. Neexistují ve své podstatě žádná čísla, ani písmena.

Okódovali jsem naši existenci, aby byla srozumitelná lidské ,,malosti” a vytvořili jsme stupnice, abychom zapomněli na vesmírnou škálu.  Řekněme tedy, že měrnou jednotkou nejsou lidé a život se neřídí automatickými zákony, co nebo kdo je tedy řídí? Dokladem existence je tedy ČAS. Čas je tedy jediná pravdivá jednotka k měření, protože je důkazem existence pro hmotu. Bez času teoreticky neexistujeme.

Čas = jednotka
K dosažení 100% mozkové kapacity je potřebné buňky donutit, aby se vzdaly do posledního atomu, protože pro přežití se budou bránit a bojovat za svou integritu, až do konce.  Na všechny tyto vědomosti, není ještě lidstvo připraveno. Pořád nás fascinuje moc a a profit. S těmito vlastnostmi by využití větší kapacity mozku mohlo přinést nestabilitu a chaos, ale právě nevědomost přináší chaos, proto je potřeba mít co nejvíce znalostí.

Před miliardami lety byl nám dán život. Teď víte, jak s ním naložit.

*poznámka

Ve filmu Lucy se používá název látky/drogy CPH4.

Jde o látku, kterou produkují ženy v 6 týdnu těhotenství. Pouze nepatrné množství. Pro dítě je to však zdroj energie o síle atomové bomby. Díky této pro plod nezbytné energii dochází k vytvoření všech kostí v těle.

(zdroj: suenee.cz, foto: Pixabay)