Európska únia tlačí na znižovanie produkcie skleníkového CO2 v doprave. Jednou z ciest je nahrádzanie klasických palív ekologickejšími. Tie už majú vyšší podiel biozložky, vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Podľa smernice Rady EÚ o ochrane životného prostredia budú musieť jednotlivé krajiny znížiť podiel CO2 v palivách o šesť percent.

Je pritom na jednotlivých štátoch, ako tento cieľ dosiahnu. Slovensko je na tom v súčasnosti podobne ako Česká republika. Zatiaľ spĺňame nariadenie len na štyry percentá. Kým naši západní susedia zatiaľ s tlakom na povinné nasadenie nových biopalív otáľajú do poslednej možnej chvíle, Slovensko chystá radikálnu zmenu.

(Více info hlavnydennik.sk, foto: Pixabay)

Komentáře