Zabavené bíle tygřice našli svůj domov na Slovensku

V libereckém pavilonu šelem strávily tygřice přibližně deset týdnů. S jejich dočasným umístěním zahrada souhlasila především z toho důvodu, že se sama jako dlouholetý chovatel bílých tygrů cítí zodpovědná za následky chovu těchto raritních forem zvířat. Na jeho problematiku se zároveň snaží veřejnost dlouhodobě upozorňovat. Déle zde však zabavené šelmy zůstat nemohly. „Náš pavilon šelem má omezenou kapacitou a umístění dalších jedinců ubírá životní prostor našim stávajícím kočkám. Komplikace by nastaly především v zimním období, kdy šelmy tráví většinu času v teple vnitřních ubikací,“ vysvětluje ředitel zoo David Nejedlo. Před samotným transportem byly bílé tygřice nejprve uspány narkotizační střelou a prošly veterinární kontrolou. „Celá akce včetně imobilizace a naložení zvířat do transportních beden proběhla zcela bez komplikací. Obě zvířata opustila naší zoo v dobré fyzické kondici,“ dodává v tiskové zprávě ZOO Liberec a MŽP ČR zoolog Luboš Melichar.

Tříleté samice zabavila letos v srpnu Česká inspekce životního prostředí. Po ukončeném správním řízení propadly do majetku státu, konkrétně do správy Ministerstva životního prostředí. V Zoo Liberec byli tygři umístěni pouze dočasně, ministerstvo se na dalším, již dlouhodobém umístění dohodlo se soukromým chovatelským zařízením Malkia Park na Slovensku. Jde o záchrannou stanici specializující se na chov velkých kočkovitých šelem, které byly odebrány z nevyhovujících podmínek nebo pocházely z nelegálních soukromých chovů. Tito dva bílí tygři nadále zůstávají v majetku České republiky, slovenský Malkia Park zajistí péči o svěřené exempláře minimálně po dobu šesti měsíců s možností, že zde tygři po dalším rozšíření výběhů naleznou trvalý domov.

„Poskytujeme útočiště primárně právě pro šelmy. Bílé tygry již ve výbězích chováme a šíříme osvětu o problematice jak těchto jedinců, tak chovu šelem v zajetí obecně. Budeme se o tyto dvě tygřice starat se stejnou láskou a respektem jako o všechny naše zvířata a děkujeme oběma ministerstvům za jejich důvěru,“ informuje majitelka Malkia Parku Klaudia Kollár.

Ministerstvo se na umístění tygřic s Malkia Parkem dohodlo po konzultaci se slovenskou veterinární správou a Ministerstvem životního prostředí SR, které potvrdily vhodnost zařízení ve vztahu k zajištění podmínek welfare. Celý přesun rovněž usnadnila vynikající spolupráce právě mezi českým a slovenským ministerstvem životního prostředí.

„V návaznosti na rostoucí počet případů, kdy jsou velké šelmy ze soukromých chovů odebrány a připadnou do majetku státu, připravujeme projekt centrálního, státního záchranného centra, kam by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče. Do konce roku bude mít ministerstvo k dispozici studii proveditelnosti, která by měla posoudit několik lokalit, které by pro důstojné dožití šelem připadaly v úvahu. O vybudování takového centra by měla rozhodnout vláda v prvním pololetí příštího roku. Paralelně s tím v prvním kvartále příštího roku plánujeme prostřednictvím našeho Národního programu Životní prostředí finančně podpořit také rozšíření stávajících kapacit již existujících záchranných center pro druhy podléhající mezinárodní úmluvě CITES, kam patří právě všechny velké šelmy. To nám pomůže zajistit vhodné podmínky pro tyto šelmy a vhodně tak překlenout období, než vznikne centrální zařízení,“ uvádí náměstek sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Vladimír Dolejský.

Ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss k tomu dodává: „Případ dokládá potřebu systémového řešení při umísťování zabavených nelegálně držených šelem do odpovídajících podmínek. Z toho důvodu inspekce dlouhodobě podporuje vznik záchranného centra schopného se o velké šelmy postarat.

(SCa, ČA, foto: Pixabay)

Přejít nahoru