Po 30 letech od sametového podvodu je vymalováno. Německá šlechta, se sudetoněmeckým landsmanšaftem za zády, se chystá k finálnímu tažení proti zbytkům z posledního poválečného dekretu prezidenta Edvarda Beneše č. 108/1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku. Nutno dodat, že tento dekret nebyl žádnou ,,zvůlí“ našeho prezidenta, ale v podstatě povinností uloženou vítěznými mocnostmi 2. světové války a byl plně v souladu s Postupimskou konferencí. Jen připomenu, že zatím již byly prolomeny Benešovy znárodňovací dekrety, které dr. Beneš slavnostně podepsal 24. října 1945 na Pražském hradě:

dekret č. 50/1945Sb., o opatřeních v oblasti filmu ( viz. havlovský Barrandov )

dekret č. 100/1945Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

dekret č. 101/1945Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

dekret č. 102/1945Sb., o znárodnění akciových bank

dekret č. 103/1945Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven

dekret č. 104/1945Sb., o závodních a podnikových radách

Prezident Beneš těmito dekrety zestátnil doly, hutě, banky, pojišťovny, lázně, průmyslové podniky s více než 500 zaměstnanci a jiné podniky s více než 150 zaměstnanci. Celkem Beneš zestátnil v roce 1945 přes 3000 podniků, které představovaly 2/3 tehdejšího průmyslu.

Nyní je na řadě definitivní prolomení dekretu č. 108/ 1945Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a fondech národní obnovy. Tímto dekretem byl bez náhrady konfiskován veškerý majetek ve vlastnictví němců, maďarů, zrádců a kolaborantů. I tento dekret byl skrze českou justiční mafii již částečně prolomen kolaborantskou šlechtou – Schwarzenbergové ( kteří na svých panstvích zneužívali otrocké práce vězňů z koncentračního tábora Lety ), Colloredo-Mansfeldové, Salmové, Harachové již dostali zámky i tisíce hektarů půdy. Současná situace ukazuje, že toto byla pouze ,,ochutnávka“. V sázce je majetek za stovky miliard. Mediální krytí pro operaci v ČR tvoří Česká televize a bakalova média, politickou podporu tzv. demoblok napojený na německé zájmy a neziskové organizace (např. Konrad Adenauer stiftung – Praha sobě, Ackerman gemeinde – KDU/ČSL, sudetští němci – TOP09, antifa a němečtí zelení – Piráti, apod. ). A rozhodčím v této věci je nechvalně proslulá ,,česká“ justice, pro jejíž ,,správnou“ činnost, jak se proslýchá, vyčlenily německé šlechtické rody zhruba čtvrt miliardy korun na úplatky skrze spřátelené advokáty ( tak se to v ČR dělá ). A výsledek:

,,Z důkazů však nelze dovodit, že by se pan Walderode za druhé světové války provinil proti tehdejší ČSR. Proto neexistuje překážka pro nesplnění restituční podmínky“

míní hradecký soudce ( hradecká justice viz. kauza Nečesaný ) v pravomocném rozsudku ( lze ještě podat mimořádné opravné prostředky jako dovolání k Nejvyššímu soudu či ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ) ze dne 18.6.2019. Aha, takže Walderode se ničím neprovinil proti republice. K Henleinovcům a do nacistické tajné služby vstoupil zřejmě v zájmu národa a vlasti, na vraždění českých občanů se podílel ( jako příslušník nacistické tajné služby za Heydrichiády se nemohl neušpinit ) také zřejmě z humanitárních důvodů. Tuzemská justice sestoupila na nové dno: za úplatek prohlásí i Hitlera za světce, přičemž ,,neexistují důkazy“, že by se on osobně něčím provinil proti republice, když se mu přeci tolik líbila Praha. Je to jasný vzkaz: však vy se ty fašouny naučíte milovat ( jinak budete tou samou justicí odsouzení ze předsudečnou nenávist, podněcování k nenávisti, šíření extremismu, apod. )!

Hradecký soud vrátil kolaborantovi z nacistické tajné služby a od henleinovců ( jeho potomkům ) zámek Hrubý rohozec, kde se pořádaly nacistické večírky, a další majetek v hodnotě 3 miliard korun. Současně řeší nároky Lichtenštejnů 26 okresních soudů. Krajský soud v Brně jim dne 19. listopadu přiznal nárok na desetihektarový pozemek na Prostějovsku. Celkem žalují Lichtenštejni český stát o 70 tisíc hektarů (  velikost území třetiny Moravy) pozemků a stovky nemovitostí v hodnotě zhruba 20 miliard korun. Rod Lichtenštějnů má velké zastání v sudetoněmeckém landsmanšaftu a Hans Adam Lichtenštejn je nejbohatší evropský šlechtic s majetkem přes 100 miliard korun. Jeho nadace s rozpočtem 25 miliard korun je napojena na české subjekty a politiky, skrze nichž stupňuje tlak na „vrácení“ majetku. Dle mých informací mají neformálně slíbenou podporu u všech stupňů soudů až po Rychetského ústavní ( obyčejní občané – např. klienti H – systému takové zastání holt neměli ). Situace je tedy opravdu vážná.

Již jsem oslovil více vlasteneckých a protifašistických sdružení a iniciativ, je zapotřebí okamžitě vytvořit iniciativu k zastavení tohoto velezrádného procesu, tak jako např. v případě ,,zkoušky našich nervů a trpělivosti“ americkým radarem v letech 2006-9. Příští rok začne hospodářská krize a tito nenechavci se doslova třesou na situaci, kdy bude ,,obyvatelstvo zaměstnáno jinými starostmi“ ( ono Schwarzenbergovo ,,Češi nebudou mít co žrát“ ), aby nám doslova a do písmene sebrali půdu pod nohama. Nevěřím, že to necháme projít jen tak.

 

Daniel Novák

RSS Protext – kultura

  • Galerie moderního umění v Hradci Králové oslavila 70 let a slaví dále
    Hradec Králové 30. listopadu 2023 (PROTEXT) - Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) si 30. listopadu tohoto roku připomněla 70. výročí od založení. U příležitosti svého jubilea připravila výstavu Hledá se mistrovské dílo představující více než 200 obrazů ze svých rozsáhlých sbírek. Výročí a význam galerie přišla připomenout a osobně pogratulovat náměstkyně hejtmana Královéhradeckého […]
  • Palladium hostí autogramiádu herců a tvůrců filmu Aristokratka ve varu
    Praha 29. listopadu 2023 (PROTEXT) - Ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 15 do 16:30 hodin proběhne v nákupním centru Palladium křest filmového přebalu knihy „Aristokratka ve varu“ spojený s představením filmového traileru k připravovanému filmu a autogramiáda herců a tvůrců. Akce se zúčastní autor knihy Evžen Boček, režisér Jiří Vejdělek, z herců se připojí […]
  • Průvodce Nejlepší restaurace pro rok 2024 míří na pulty knihkupců
    Praha 29. listopadu 2023 (PROTEXT) - Nakladatelství TopLife Czech předá 6. prosince v Obecním domě nejlepším restauracím Česka prestižní ocenění v podobě Zlatých lvů a pokřtí další tištěnou ročenku Nejlepší restaurace, Guide 2024. Jde již o desátý ročník projektu Nejlepší restaurace – hodnocení kvality služeb restaurací celého Česka.Žádaná tištěná ročenka Nejlepší restaurace, Guide 2024 míří […]