Na našu redakciu sa s nečakaným a zarážajúcim zážitkom obrátil čitateľ. Ako nám uviedol, celá nepríjemná udalosť sa odohrala 16.3.2020 o 15:20 v bratislavskom OC RETRO, Nevädzová, Pošta BA27.

„Bol som priamym svedkom toho, ako tri pracovníčky pošty na pobočke Bratislava 27, OC RETRO, maximálne nezvládli situáciu. Čo sa na tejto pobočke, na ktorú sa z každej strany zákazníkov len tak valia nespokojné podnety udialo? Keďže oznam o vstupe zákazníkov iba s rúškami nebol dostatočný a pred predajňou bolo viacero ľudí, všimol som si, že jeden zákazník vošiel do pobočky bez rúška. Oznam očividne nevidel, keďže nebol dostatočne viditeľný a ľudia stojaci pred ním mu zakrývali výhľad. Videl som, ako pracovníčka pošty, v okienku číslo 3, bez slova najprv od zákazníka prebrala balík a zaevidovala ho do systému. Následne bez akéhokoľvek slova a vysvetlenia odišla preč. Mimo prepážku, vzadu do oddeleného sekcie pre nich (pracovníkov) a pri zákazníkovi a nápore ľudí vykonala samovoľne prestávku a daného zákazníka nechala čakať. Žiadna informácia o tom, že by išla niečo vybavovať, žiadny oznam, nič,“ rozpovedal svoj príbeh náš čitateľ.

Ako ďalej dodal, „Druhá pani z okienka číslo 2, keď odišiel predošlý zákazník, začala z ničoho nič na nič netušiaceho zákazníka vybľakovať, že ona ho neobslúži, lebo vraj nemá ochranné rúško, ako si to žiada Slovenská pošta. Kričala na neho, nech z pobočky okamžite vypadne a ide naňho zavolať políciu. Takisto hneď odišla do zákulisia, a to už v čase, keď zákazník mal šál (teda podľa predpisov má mať rúško alebo alternatívne napr. šál). Skutočne som nerozumel tejto zvláštnej situácii, čo tieto dve hysterické pracovníčky pobočky Slovenskej pošty vystrájajú.“

Zvláštne praktiky pošty

„Nehnevajte sa, ale toto sú pracovníčky? Takto sa pracuje? Toto je prístup k zákazníkovi? Ak by som to spravil ja ako predavač v NAY elektre, tak mám hodinovú výpoveď a nikto sa so mnou nebaví! Nedali by mi žiadne sankcie ani strhnúť časť platu. Hodinová výpoveď a bolo by vybavené,“ zauvažoval nahlas.

Lenže situácia sa neupokojila. Po čase dnu vošiel iný zákazník dnu s rúškom a ten tiež dlhú dobu čakal, kým sa niektorá z pracovníčok rozhodla prísť – obe totiž samovoľne odišli! A celá pobočka bola bez akéhokoľvek pracovníka…K okienku sa pracovníčky pošty vrátili až omnoho neskôr. „Bol som svedkom aj toho, ako tento už zúfalý zákazník videl, že pracovníčka, ktorá sa mu vyhrážala políciou, sa k prepážke číslo 2 vrátila. Tá obsluhovala zákazníka, ktorý vošiel dnu a dlhý čas čakal, kým sa mu v prázdnej pošte bude vôbec niekto venovať. Následne sa pracovníčka pošty aj v okienku č.3 vrátila a konečne ho obslúžila. Pričom prvé a štvrté okienka boli bez pracovníčok. Kde to sme? A pritom oznam o zatvorení nebol, ani žiadna ceduľa tam nebola (pri okienkach 1 a 4, kde chýbali pracovníčky pošty, pozn. red.),“ pozastavuje sa nad konaním pracovníčok danej pošty čitateľ.

„Ako človek, ktorý pracuje s ľuďmi som bol skutočne šokovaný, ako si takéto jednanie môžu dovoliť pracovníčky. Mali by dostať hodinovú výpoveď a v zápočte rokov informáciu, prečo boli vyhodené. Takto by som to ja riešil u nás na predajni. Videl som, ako zúfalý zákazník s dávno už zakrytou tvárou najprv nemo pozeral a neveril vlastným očiam. Tak hrubý a arogantný prístup! Veď, ak to nemali na pošte dobre označené, dalo sa to povedať slušne. Ale nie takto kričať na celú poštu! Slušne povedať, požiadať. Sme ľudia. Ako môžu pracovníčky pošty takto hystericky konať? Vari sú psychicky labilné, nevyvážené, prešli vôbec lekárskou prehliadkou? Videl som, ako zákazník následne vyšiel von. Daný zákazník platil kartou – čiže príklad ako sa vyhnúť hotovosti… No ale aj to bol zrejme problém. Pri podaji zásielky pán telefonoval. Ak sa nemýlim, tak hovoril s infolinkou Slovenskej pošty a podával sťažnosť na konanie pracovníčok.  Vtedy k nemu ale pribehla tretia pracovníčka pošty (predpokladám, vedúca zmeny alebo pobočky), no bez ochanného rúška na tvári. Tá na pána spustila krik a strkajúc do zákazníka ho vyhodila z pošty so slovami, aby sa sťažoval trebárs aj na lampárni a nech ide do p…, že ona tu takýchto zákazníkov nechce. A to iba za to, že volal na linku pošty a sťažoval sa. Takto „funguje“ pošta? Štátna inštitúcia? Toto sú ľudia, ktorí v nej robia? Zaujímavé je, že namiesto toho aby by bol prístup vedúcej pošty ľudský alebo aspoň taký, že dotyčnému povie „poďte, skúsme riešiť vašu sťažnosť, ako vám vieme vyhovieť“. Normálne, ľudsky,“ dodal náš čitateľ.

  Obvineného podnikateľa Jozefa Majského zadržali v šumperskej nemocnici

„Toto je správanie hodné pracovníčok? A čo chce robiť pošta a jej vedenie? Aké konsekvencie voči týmto arogantným pracovníčkam vyvodí?,“ položil si otázku akoby sám pre seba náš čitateľ.

Tlačové stanovisko Slovenskej pošty

Nuž, daný názor čitateľa sme preposlali tlačovému oddeleniu Slovenskej pošty a dostali nasledovnú reakciu, ktorú pre objektívnosť uvádzame v plnom znení:

„Zákazníkovi odporúčame podať oficiálne sťažnosť, ktorú Slovenská pošta riadne prešetrí:

https://www.posta.sk/kontakty/podanie-staznosti

V prílohe Vám zároveň posielam komplexnú informáciu o ochranných opatreniach Slovenskej pošty.

Mgr. Eva Rovenská, Špecialista pre styk s verejnosťou“

„Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať aj polícia

Pošta žiada ľudí o zodpovedné dodržiavanie opatrení pri preberaní sociálnych dávok

Bratislava, 16. marec 2020

Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí Slovenská pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali:

 Počet zákazníkov v priestoroch pobočiek aj naďalej monitorujeme a regulujeme tak, aby sme minimalizovali riziko šírenia nákazy. Obsadenosť pobočiek sledujú namieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky, ich požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napr. pred budovou pošty. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty.

 Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10-tich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách individuálne prispôsobíme podľa vývoja situácie.

 Nakoľko Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne.

 Do priestorov pobočky budú vpustení iba tí zákazníci, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku).

 Do pozornosti dávame zákazníkom aj možnosť prísť v rukaviciach, ktoré ochránia zákazníka a zamestnanca pred priamy kontaktom.

 Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom.

 Zákazníkov, ktorí sú v karanténe žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa.

 Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu resp. kým sa situácia upokojí.

 Na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície. Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Ochranné opatrenia a postupy neustále aktualizujeme v závislosti od vývoja situácie a informácií získaných aj zo zahraničia, pričom krízový štáb Slovenskej pošty zasadá a rieši podnety na dennej báze.Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., s platnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 h. Pobočky Slovenskej pošty patria medzi výnimky, ktoré musia byť počas núdzového stavu otvorené.

  Dajte si pozor na podvodné maily s logom Slovenskej pošty

Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách Slovenskej pošty ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytujeme v upravenom režime aj naďalej. V súlade s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Ministerstva dopravy a výstavby SR s platnosťou od soboty 14. marca 2020 až do odvolania zatvárame počas víkendov všetky prevádzky pôšt v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie obmedzíme aj otváracie hodny ostatných pôšt. V súlade s vyhláškou o karanténe všetkým osobám v karanténe nebudeme zásielky doručovať a automaticky necháme v schránke oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok. O možnostiach predĺženia úložných lehôt zásielok a uplatnení bezkontaktného doručovania komunikujeme s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Regulačný úrad tiež informujeme o aktuálne nasadených a pripravovaných opatreniach na zníženie rizika nákazy pre zamestnancov a obyvateľov a s tým súvisiacich obmedzení našich služieb.

Aj naďalej platia už zavedené ochranné opatrenia s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov ako aj zákazníkov na pobočkách a v teréne:

 Po dohode so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., bude odpočet stavu meradla plynu realizovaný bez kontaktu s odberateľom.

 Zákazníkom odporúčame vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb Slovenskej pošty, cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo počkať na upokojenie situácie. Ak musia pobočku navštíviť, žiadame ich dodržiavať primeraný odstup nielen od ďalších čakajúcich zákazníkov, ale aj od našich zamestnancov, kde žiadame vybaviť vec rýchlo bez zdržania.

 Priestory pobočiek sú pravidelne častejšie čistené, dezinfikované a vetrané. Osobitne sú dezinfikované priestory pobočiek, v ktorých blízkosti bol výskyt koronavírusu potvrdený.

 Všetky pracoviská Slovenskej pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri sú prioritne vybavované respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami.

V prípade, že si situácia v konzultácii s kompetentnými autoritami vyžiada obmedzenie otváracích hodín pobočiek, zatvorenie pobočiek, či iných prevádzkových priestorov Slovenskej pošty, alebo pozastavenie doručovania v určitých lokalitách, budeme verejnosť okamžite informovať. Informácie poskytneme zákazníkom prostredníctvom internetovej stránky na www.posta.sk , cez facebookový profil Slovenskej pošty, ako aj informačnými letákmi priamo na pobočkách. Tiež môžu klienti o konzultáciu, či informácie o situácii na konkrétnej pobočke požiadať telefonicky (infolinka 0850 122 413), alebo písomne naše Zákaznícke centrum (zakaznickyservis@slposta.sk).

Pri manipulácii so zásielkami platia rovnaké pravidlá a postupy ochrany zdravia ako doteraz. Ide najmä o používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, oblečenia, obuvi či rukavíc ako aj použitie ochranných rúšok na tvár a dezinfekčných prostriedkov.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu možného zvýšeného prenosu ochorení z človeka na človeka (tzv. chrípkové obdobie a ďalšie) zamestnanci absolvujú pravidelné aj mimoriadne školenia o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov práve pre tento účel. Pre zamestnancov v teréne, napríklad doručovateľov, a na väčších pobočkách so zvýšeným počtom návštevníkov sú k dispozícii aj špeciálne antibakteriálne a dezinfekčné prípravky.

Okrem štandardných ochranných a hygienických postupov sme zamestnancov usmernili v dodržiavaní dôležitých mimoriadnych hygienických postupov, ktoré vychádzajú z odporúčania Hlavného hygienika SR ako napr. časté umývanie rúk.

Aj naďalej platí, že z dôvodu pretrvávajúceho šírenia koronavirusu v Taliansku, je v záujme bezpečnosti pozastavené doručovanie do rizikových oblastí. Poštu tam nie je možné doručiť. Preto Slovenská pošta, rovnako ako aj iné poštové podniky sveta, neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí Talianska (kompletný zoznam oblastí a regiónov na www.posta.sk).

Obmedzenia v medzinárodnej leteckej doprave pretrvávajú, nakoľko letecké spoločnosti predĺžili embargo týkajúce sa Číny, Macaa a Hongkongu predbežne do 28. marca 2020. Slovenská pošta aj naďalej neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do týchto oblastí. Toto opatrenie uplatnila Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v súvislosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých prepravcov z alebo do Číny, ktorých snahou je tak zamedziť šíreniu koronavírusu. Opatrenie platí od 4. februára 2020. K Číne a Taliansku pribudlo v týchto dňoch aj Mongolsko Kuvajt, Džibutsko a Líbia, do ktorých nie je možné zásielky doručiť. Preto Slovenská pošta od dnešného dňa neprijíma od zákazníkov zásielky s doručením do týchto krajín.

O vývoji aktuálnej situácie s doručovaním budeme zákazníkov vopred informovať“.

Toľko sa uvádza v oficiálnom stanovisku, ktoré redakcii ceskoaktualne.cz zaslala Slovenská pošta. Pozreli sme sa aj na internetové recenzie a názory zákazníkov danej bratislavskej pošty, ktoré naznačujú dlhodobý problém tejto bratislavskej pobočky pošty. Uvádzame bez redakčnej úpravy.
Reakcie ľudí z online diskusie hovoria jasnou rečou
„# Martina
Ak si vyberiete tuto postu na prevzatie zasielky, aj tak sa k zásielke
nedostanete, nakoľko Vám ju presunu “ na žiadosť adresáta” na
inú postu, takze možnosť vybrať si postu,kde si zásielku
prevezmete je úplne zbytočná:( zásielka skončí vo
vzduchoprázdno medzi dvoma postami a zdá sa,že je nevyzdvihnutelna#Petra Kačmarová
Dufam ze niekomu usetrim par krokov. Otvaracie hodiny sa menia ako sa
im zachce. Nie je to prvykrat co som takto prisla a nasla som uz len
oznam na dverach.#veronika zahumenska
Radšej sa odsťahujte  aby ste nemuseli patriť pod túto  poštu.#Adam Horvarh
Pošta v obchodnom centre by mala byť otvorená tak isto ako ostatné
obchody nachádzajúce sa v ňom

  Slovensko v objatí zmutovaného koronavírusu B.1.1.7!

#Matúš Sládeček
Chodím pravidelne už tri roky, žiaľ bolo to zlé a je to stále
horšie..počas väčšiny dňa tam čakáte minimálne 20 minút,
niekedy hlavne okolo piatej aj 45min a rady sú čoraz častejšie až
na chodbu..stačí, že tam príde jeden človek s 200 listami od
firmy a je to v ťahu..nedodržujú sa otváracie hodiny, sú rôzne
ad hoc obmedzenia otváracieho času.. pracovníci sa snažia jak to
ide, ale zjavné úplne zlyhanie manažmentu, veľmi poddimenzovaný
personál..odporúčam sa vyhnúť oblúkom..

#Michal Brezák
Hrozne, 30 minut cakat na list je neuveritelne. A nie raz.

#Sprievodca Slovenskom
Velmi zlé. Otvorené vždy inak, dlhé rady. Menia otváracie hodiny
podla počasia. Asi aby nemuseli v zime kúriť, skracujú pracovnú
dobu. To isté platí aj v lete. Asi aby pracovníčkam nebolo zas moc
teplo. Ale zamestnanci sú celkom v pohode. Len viac som zažil poštu
zatvorenú, ako otvorenú. Keď nemusíte, tak tam nechoďte,
ušetrite si čas a nervy..

#Miro Mintal
Skoro 2km sa pešo trepem s veľkým balíkom na poštu len preto aby
som si prečítal papierik že aktuálne majú zavreté z dôvodu bla
bla…

#Jakub Kušnír
Aj tá 1 hviezdička je vela, bordel jak sa patrí, neskutočne rady.
Úplne zbytočne sú tam 4 okienka keď funguje 1 no ak máte
šťastie tak 2, slečny spomalené na všetko majú kopu času hlavne
keď akože odbehnu do zadu, človeku sa až zdá že išla na
cigaretku a kávičku. Radšej tam ani nechodit

#Lenka Kubišová
Najhorsia posta na celom Slovensku, chodit tam je ako za trest, zial
si nemozem vybrat. Maju tam neskutocny bordel v zasielkach, nic
nevedia najst. Ked nemate tracking cislo, ani sa neunuvaju pohladat
poriadne zasielku, kuknu jednym okom a povedia, ze na vasu adresu/meno
nic neprislo (jeden cas sa totiz dorucovatelovi nechcelo hadzat zlte
listky do schranky a musela som chodit osobne). Ked som si zistila
tracking cislo, po dlhom hladani vec nasli (samozrejme to bolo
dorucene uz pekny tyzden dozadu).

Moja top a najnovsia story:

Prisiel mi zlty listok o ulozeni zasielky na poste 27, aj tracking mi
hovoril to iste, tucna ciernovlasa pracovnicka ma nevahala poslat do
pice po vystati 40 minutovej rady s tym,  ze u nich to nie je a ze
darmo mi prisiel listok, je to vraj na poste 3. Este sa ma opytala,
ako som prisla na to, ze je to u nich na poste 27 !!! kks tak sa
trepem este vecer na postu 3, kde mi povedali, ze u nich to tiez nie
je a mam zavolat na nejake cislo po vikende (podotykam, ze mi bola v
utorok rano odoslana vec z nitry prvou triedou, aby som ju do stvrtka
urcite mala, kedze som to potrebovala na vikend a toto sa odohralo vo
stvrtok), vraj sa to dovtedy citujem „niekde zjavi“. Prisla som v
pondelok poobede na postu 27, ci sa to uz u nich „zjavilo“, vraj nie
oni to urcite nemaju (ani nehladali). Ze mam volat na to cislo, co mi
dala posta 3. Na cisle mi dali ine cislo, ze to je to spravne, kde mam
volat. Oka volam, ale nikto nedviha (3 hodiny poobede). Skusam este do
vecera, nic. Dnes (utorok, 8 dni po odoslani zasielky 1. triedy) som
sa dovolala a pracovnicka mi povedala, ze je to urcite na poste 27 a
ze tam maju bordel, nech trvam na tom, ze to musia mat. Idem dnes
skusit stastie…

Hmmm… Vidíte to? Aj pani vyššie píše, že ju poslali DO PIČE.
Ak by sa pani vedúca bránila, tak jej treba povedať že toto
tvrdím nielen ja, ale aj pani Lenka Kubišová, ktorá recenziu
napísala dva roky dozadu. Čiže bežne, či vedúca, alebo
pracovníčky, bežne po 40 min. čakania posielajú dopiče…
Nonsens !!!

OK? pokračujme ďalšími podnetmi ľudí z hodnotenia Googlu. Sú to
reálni ľudia, ktorí z náhodnom čase napísali dané recenzie
(teda nie sú to napríklad všetko recenzie zo včera a nie sú
účelové). Či sa tí ľudia sťažujú, alebo nie, neviem…

#Miroslava sklárová
Je to karastrofa, tato posta by sotva stihala vybavit postu, v spojeni
s integrovanym pracoviskom a sluzbami 4-ky je to ako cakat na banany
pred35 rokmi..monopolne postavenie ma neakceptovatelne nasledky v
tejto dobe…

#ArogantnyJuro
Najhoršia, najmenšia, najpomalšia pošta v BA

#Jakub Adamec
Najhoršia pošta v celej Bratislave, radšej ju zrušte… 4 okienka
a už pol roka robia len na jednom okienku, ďalšie tam síce sedia,
ale asi hrajú hry alebo čo. Morálka pod bodom mrazu. Katastrofa.

#Barto Delsoa
Stal som 20 minut v rade na to aby mi oznamili ze akceptuju karty iba
Postovej banky (nie moju, najlepsie hodnotenu banku na Slovensku). Posta je najhorsia institucia aku poznam.

#Jan Borbely
Otrasna snad najhorsia Posta v Bratislave,neprijemne pracovnicky Pice
hnusne spomalene,a najhorsia je konkretne Tlsta spuchnuta ciernovlasa
pracovnicka Hnus.Bol by som rad keby sa vimenily vsetky pracovnicky.

#1skupina

Nepríjemné a arogantné pracovníčky. Vedenie by sa už malo
spamätať. Keď nemusím tak tam ani nejdem. Otras. Aj jedna
hviezdička je veľa. Neodporúčam. A takéto otrasné pomery sú tam
už roky. Nič sa nezmenilo.#Barbora Murgasova
Najhoršia pošta akú som zažila. Ak sa tam chystáte vyčleňte si
minimálne pol hodinu času. Nielenže sú pracovníčky pri okienku
spomalené a lenivé, ale ešte sú aj drzé až agresívne. To isté
platí aj pre pracovníčku Poštovej banku, konkrétne tlstú
tmavovlásku. Dovoľujem si dokonca pochybovať o jej mentálnom
zdraví.NEODPORÚČAM!!!#Tomas Vrabel
Aj jedna hviezdička je veľa. Oznámenie o zmene prevádzkových
hodín dajú v ten deň od kedy majú platiť, žiadne v predstihu. 3x
stratili môj balík alebo list a za tie ceny…. Prestal som tam
chodiť, vybavil som si kuriéra a posielam všetko ním.#Andrea Sopková
Otváracie hodiny sa na tejto pošte menia snáď každý druhý
týždeň! Samozrejme zmenu online vypisu iba niekedy, ak vôbec.
Rozne stránky uvádzajú rôzne otváracie hodiny, čiže ‚reálny
stav‘ zistite az na mieste.

#Renáta Nagy
Zákaznícky servis otrasný!!! Štyri ženy, pracuje jedna. Známky
nalepí krivo, otrasne, bez odtrhnutia krajov..na čo píšeme krásne
pohľadnice keď obálka vyzerá akoby sa vrátila z Ukrajiny?! stroje
tam nemajú? Zastali v čase?? Žiadne ospravedlnenie, prepáčte sú
rady kvôli sviatkom, čokoľvek. Ešte sa mi nestalo, že by nebol
rad až na chodbu. Personál tápa, ignoruje pohľady zákazníkov, je
neprívetivý. Sú tam snáď pre ľudí a ľudí nezaujíma koľko
má ona roboty, nemusí si podopierať hlávku, všetci máme veľa
roboty! OTRAS

#Branislava Kurucová
Najhorsia posta v Bratislave. Pomale vybavovanie, vecne rady az na
chodbu, neprijemny personal. Otváracie hodiny sa menia snad podla
pocasia. Katastrofa.

#Jethro DiMeo

Neskutočne neprofesionálny personal, zamyka ludi na pobočke, zatvára pred otváracími hodinami, straca balíky… odporúčam sa tejto pobočke vyhnut

#Vadim Kusy
zo štyroch okienok sa pracuje často len jedno, maximálne dve,
neochota, buzerácia – typický štátny podnik!

Dokonca sa dotyčný pani vedúcej pýtal či mu vie poskytnúť mená
a ona že zavolajte si na infolinku ja vám nič nepoviem… Sácať
preč… A… ale predpokladám že ak volal dotyčný pán na linku
pošty, sťažoval sa. Ale vieme, asi to skončí v koši.

A VIETE ČO JE ZAUJÍMAVÉ?

Rád by som vedel, či siahnu pracovníčkam na plat, odmeny, dajú
pokarhanie, alebo pri tak závažnom incidente ich vyhodia na hodinu.
Veď je tu plno zákonných možností. Alebo majú 30 dní na
reklamáciu (ak ju vôbec zaevidovali z telefonickej linky) a nehodia
celé toto do koša. Podľa mňa je dôležité INFORMOVAŤ.

Bolo by zaujímavé toto celé ZVEREJNIŤ. Ozaj nemám na tie
pracovníčky slov.

Dá sa vôbec zmeniť pošta, ak trvalým bydliskom patríte pod BA27?
Ako tu písala iná pani v hodnoteniach Google, „Radšej sa
odsťahujte  aby ste nemuseli patriť pod túto  poštu“. Takisto som
bol veľakrát svedkom zamykania ľudí na pošte, ako píše aj tuna
niekto iný v hodnotení.

Zamknú ľudí, aby vraj im tam nechodilo veľa a potom ich pomaly
púšťajú. Ale to tak, že naraz 4-5 ľudí, čiže ak idú dve
okienka, tak traja už vybavení ľudia môžu čakať 10 minút kým
im odomknú aby mohli vyjsť…

MOJA OTÁZKA NA ZÁVER:

Ako toto celé chce pošta riešiť? Bude to vôbec riešiť?

Aké vyvodí personálne veci voči pracovníčkam? Nezametie to pod
koberec?“

Nuž, toľko k prípadu nepochopiteľného a neprofesionálneho konania zodpovedných pracovníčok pobočky Slovenskej pošty. Svoj vlastný obraz si, prosím, k tomu musí spraviť každý sám.
Prinášame vám, naši čitatelia, aj oficiálne stanovisko Slovenskej pošty, ktorá ho poslala nášmu čitateľovi.

„VEC: Odpoveď na sťažnosť
Vážený zákazník,
Slovenská pošta, a. s., (ďalej len „SP, a. s.“) prijala dňa 17.03.2020 Vašu sťažnosť vo veci
nespokojnosti s arogantným správaním, hrubým a neodborným prístupom zamestnancov Pošty Bratislava 27 dňa 16.03.2020 po 15-tej hodine k zákazníkom pošty. Konkrétne sa Vaše pripomienky týkali správania sa zamestnancov pošty, ktorí nechali čakať obsluhovaných zákazníkov, zatvorenia priehradiek bez zdôvodnenia, vyhodenia zákazníka z pošty, nedodržiavania základných hygienických potrieb a spôsobu zabezpečenia možnosti opustenia pošty zákazníkmi po uplynutí hodín pre verejnosť.
S obsahom sťažnosti bola oboznámená manažérka Manažérskeho obvodu Bratislava II, ktorá všetky námietky popísané v sťažnosti prerokovala s vedúcou Pošty Bratislava 27 a všetkými priehradkovými zamestnancami pošty. Vzhľadom na rozdielnosť popisu vzniknutej situácie nie je možné k námietkam zaujať objektívne stanovisko. Napriek tomu si uvedomujeme, že spôsob komunikácie zamestnancov SP, a. s., so zákazníkmi je prvým predpokladom spokojnosti zákazníkov so službami SP, a. s., o to viac, že v súčasnom
období sme všetci, bez ohľadu na to, na ktorej strane priehradky stojíme, konfrontovaní s novou situáciou spôsobenou šírením nákazy koronavírusu, čo si od každého z nás vyžaduje citlivejší prístup, ale aj odolnosť voči súvisiacemu stresu. Žiaľ, nákaza a s ňou spojené reakcie ľudí, zastihla všetkých nás (zamestnancov i zákazníkov) nepripravených, čo sa môže prejavovať v každodenných nových, doposiaľ nepoznaných situáciách.
Ospravedlňujeme sa Vám za zlyhanie zamestnancov vo Vami uvedenom čase. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o istú tolerantnosť voči obsluhujúcim zamestnancom SP, a. s., na ktorých sú v tomto špecifickom období kladené zvýšené nároky, pričom súbežne musia riešiť ich osobné situácie a problémy.
V žiadnom prípade ich správanie neospravedlňujeme, želáme si len, aby sme sa všetci pokúsili na konanie toho druhého pozerať s väčšou dávkou pochopenia a tolerantnosti. Všetkým nám takýto postoj pomôže prekonať toto zložité obdobie. Na základe prijatej sťažnosti boli zamestnanci Pošty Bratislava 27 upozornení na dodržiavanie Štandardov správania sa a Poštárskeho kódexu pri komunikácii so zákazníkmi a väčšiu ohľaduplnosť voči očakávaniam zákazníkov najmä v súčasnom období.
Ďakujeme za Váš podnet a poskytnutú spätnú väzbu. Každá sťažnosť má pre SP, a. s., význam a umožňuje nám odstraňovať nedostatky v našej činnosti. Veríme, že v budúcnosti nebudete mať dôvod na nespokojnosť so službami SP, a. s.
S pozdravom

JUDr. Slavomír Mulica, v. r.
vedúci odboru kontroly, inšpekcie
a sťažností“

(SCa, il.foto: posta.sk)

Komentáře