Slovensko konečne prešlo do 2. a 3.fáze uvoľňovania korona opatrení

Na základe opatrenia môžu byť otvorené všetky prevádzky a služby z 1. fázy a pribúdajú k nim tieto ďalšie prevádzky, služby a hromadné podujatia:

 • verejné stravovanie – vonkajšie terasy,
 • kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá,
 • rehabilitačné služby (suché procedúry),
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,
 • vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a iné),
 • taxi služby,
 • bohoslužby,
 • svadby,
 • obchody a služby v malých nákupných centrách s počtom maloobchodných prevádzok menším ako 35.

Verejné stravovanie

 • konzumácia jedál a nápojov je povolená len na vonkajších terasách, v prípade ubytovacieho zariadenia aj priamo na izbe hosťa,
 • zákazníci si môžu na čas nevyhnutný na konzumáciu zložiť rúško,
 • stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj),
 • pri 1 stole max. 2 hostia; rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole,
 • verejnosť nemá vstup do prevádzky povolený; jedinou výnimkou je návšteva toaliet,
 • otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6.00-20.00 hod.,
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi,
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byťznefunkčnené,
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu.

Detské ihriská (vonkajšie)

Znovu je možné otvoriť detské ihriská, ktoré sa nachádzajú v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Striktné hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať:

 • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí – závisí od veľkosti ihriska, rodičia by však mali zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov,
 • povinnosť nosenia rúšok,
 • rodičia alebo osoby, ktoré deti sprevádzajú musia zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
 • rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti musia mať so sebou prostriedok
  na dezinfekciu rúk.

Obec (resp. mestská časť) je povinná každý deň pred otvorením priestor upratať, piesok prehrabať, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy herných zostáv a raz za týždeň pieskoviská preliať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

UpozornenieV prípade, že obec (mestská časť) nedokáže údržbu a hygienické opatrenia zabezpečiť, nie je možné ihriská otvoriť.

Starostlivosť o ľudské telo

Prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže).

 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre (neplatí pre zamestnancov solárií),
 • medzi jednotlivými zákazníkmi upratať a dezinfikovať pracovné miesto (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,
 • zákazník si môže zložiť rúško na nevyhnutný čas pri úkonoch, ktoré to vyžadujú (ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady).

Ubytovacie zariadenia

 • krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní),
 • izby iba so samostatnou kúpeľňou a WC,
 • po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná,
 • možnosť donášky jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania vo vnútorných priestoroch,
 • nie je povolená prevádzka wellness a fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít.

Taxislužby (prepravujúce osoby)

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách a mať prekryté nos a ústa,
 • maximálne 2 prepravované osoby,
 • oddeliť vhodne priestor vodiča od priestoru pre pasažiera tak, aby sa zabránilo voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku min. 15 minút,
 • dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi prostriedkom účinným proti vírusom,
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

 • vyučovať dištančnou formou vzdelávania,
 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa (rúško, šál, šatka),
 • praktickú časť výcviku vedenia a údržby vozidla môže súčasne vykonávať len 1 účastník kurzu a 1 inštruktor,
 • po každom jednom praktickom výcviku dezinfikovať interiér vozidla alebo trenažér (najmä volant a rýchlostná páka),
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,
 • medzi jednotlivými jazdami pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

Knižnice

 • pracovníci musia používať pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,
 • po vrátení knihy sa odporúča odložiť ju a manipulovať ňou najskôr až o 24 hodín.

Bohoslužby a svadobné obrady

Pri dodržaní hygienických podmienok je dovolené:

 • vykonávať bohoslužby,
 • prvé sväté prijímanie,
 • sviatosť birmovania,
 • cirkevný svadobný obrad,
 • civilný svadobný obrad.

Prevádzky a obchody otvorené v nedeľu

 • zoologické a botanické záhrady,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Naďalej zostávajú zatvorené

 • prírodné a umelé kúpaliská,
 • telovýchovno-športové zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (mokré procedúry, tetovacie salóny a iné),
 • zariadenia pre deti a mládež (vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov),
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,
 • prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),
 • rekondičné pobyty,
 • obchody v obchodných centrách, v ktorých je združených viac ako 35 samostatných maloobchodných prevádzok (až na aktuálne platné výnimky).
Ktoré obchody v nákupných centrách majú výnimku?
 • predajne potravín, nápojov a ambulantný predaj bez možnosti konzumácie na mieste,
 • drogérie, lekárne a predajne/výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, smú však jedlo len baliť zákazníkom so sebou,
 • poštové, bankové, poisťovacie a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • kľúčové služby a opravy obuvi.
Doplňujúce informácie
 • V platnosti zostávajú nákupné časy pre osoby nad 65 rokov od 9.00 – 11.00 hod. Toto však platí už iba pre predajne potravín a drogérie.
 • Poskytovanie sociálnych služieb zostáva pozastavené.
 • Skúšanie odevov je možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách.
Přejít nahoru