Axar.az uvádí, že tyto informace byly šířeny novinami Novaya Gazeta.

Podle zprávy byl počet obrněných transportérů shromážděných na hranici 10.

Nebylo okamžitě jasné, kdy byly pořízeny záběry vojenského materiálu shromažďovaného na hranici.

Komentáře