Mumie z Nazca: výsledky testů, nové nálezy protáhlých lebek + VIDEO

O tom jsme informovali na stránkách Sueneé Universe koncem roku 2017.

Nové výsledky mumií z Nazca

Nejnovější výsledky testů byly nyní veřejně představeny na oficiální konferenci v peruánském parlamentu. Poslanec Armando Villanueva byl na konferenci jediným představitelem vlády. Ministerstvo kultury Peru, které se již dopředu „obrnilo a vyzbrojilo“ vůči výsledkům analýz, znovu odmítlo pozvánku na takovou prezentaci s odůvodněním, že se jedná o podvrh a je zbytečné rušit klid zesnulých. Po celém světě archeologové a antropologové odkrývají tisíce ostatků a mumií ročně a předávají je univerzitám ke zkoumání, to ovšem nikomu to nevadí.

Vzhledem k tomu, že vědecké instituce po celém světě odmítly podílet se na zkoumání nálezů, nastoupili amatérští výzkumníci, kteří odvedli obrovský kus práce. Což bylo opět použito jako argument, že analýzy nejsou provedeny podle standardních vědeckých norem případně, že se jedná o „pseudovědu“. To ovšem v tomto případě nepřichází v úvahu, protože všechny analýzy byly prováděny na různých věhlasných univerzitách a v různých zemích – a DNA nemůže lhát!

Uznání pravosti může být nebezpečné!
Následovalo rozvíření celé záležitosti v odborných kruzích a z jejich strany vzešel požadavek podniknout právní kroky vůči amatérským badatelům a zúčastněným novinářům! Uznáním pravosti by se mumie z Nazca mohly stát velmi nebezpečnými; hrozí opravdu zásadní změna pohledu na dějiny světa a současně i názoru na evoluci člověka. Proto nemohou oficiální vědci potvrdit jejich autenticitu, a to za žádných okolností. Odborníci, kteří účastní výzkumu, se ale zastrašit nenechali a na konferenci předložili nové výsledky formou pětihodinové prezentace (ta je prozatím k dispozici pouze ve španělštině). V rámci této konference byly také zodpovězeny nesčetné dotazy ohledně průzkumu velké mumie, Marie. Setkání bylo zakončeno více než hodinu trvající tiskovou konferencí.

Nové informace ukazují, že mezi mumiemi z Nazca a člověkem, a ani se zvířaty na Zemi není z hlediska genetiky žádná přímá spřízněnost! Kosti mumií jsou lehčí než lidské a mohou být přirovnány k ptačím. Na kloubech je zřejmé jejich opotřebení. 3D-skeny s konečnou platností prokázaly, že se opravdu jedná o autentické člověku podobné tvory, kteří před tisíciletími skutečně žili! A protože tyto bytosti nejsou s člověkem příbuzné, musely se tedy vyvíjet nezávisle na člověku, anebo jsou dokonce mimozemského původu: To jsou přinejmenším závěry výzkumníků.

Mumie nejsou napodobeninou
Zároveň to také dokazuje, že podivné tříprsté mumie nejsou žádnou umělou napodobeninou. Výzkumu se také opět zúčastnil Jaime Maussan, americký televizní portál Gaia TV, několik peruánských lékařů a stejně tak i Institut Ikari, který poprvé mumie představil veřejnosti a provedl jejich analýzy. Krátce po skončení konference proběhla překvapivě další prezentace, tentokráte „z pera“ oficiálních vědců, kde se tvrdilo, že mumie z Nazca jsou falzifikáty, sestavené z různých částí lidských a zvířecích těl. Původcem byla Peruánská astrobiologická asociace a protikonference se konala na půdě Národní univerzity v San Marcos.

Hlavními protiargumenty bylo, že otvor v místě, kde páteř ústí do lebky, má u mumií natolik podivný tvar, že není srovnatelný s žádným jiným živočichem na Zemi, a struktura jejich pokožky je nezvyklá. Malé mumie mají tyto odlišné rysy a kromě toho vykazují ještě anatomické nedostatky. Chybí jim například klíční kosti a nemohly jim tedy správně fungovat lopatky.

Dalšími závadami u malých mumií je, že chybí páteř mezi hlavou a šíjí, a na to místo jsou vsazeny části jiné kosti; nemají pohyblivou čelist a zuby by mohly pocházet z nejmenovaného malého savce. A ještě k tomu nejsou jejich kosti v některých místech propojené. Tyto kritizované části těla se ale netýkají velké mumie Marie, která byla podrobně prozkoumána, a bylo jednoznačně objasněno, že mezi člověkem a dlouho- a tříprstou mumií žádná anatomická shoda není, a její pravost byla potvrzena rentgenovými snímky. Státní antropologové však přesto tvrdí, že prsty jejich články byly uměle prodlouženy záprstními kostmi. Pokožka mumií má být, dle kritiků, vytvořena ze směsi takových složek jako je olej, vosk, parafín, papír, umělá hmota a dřevo. Kromě toho se v mumiích nachází i kovové části.

Testy genetických laboratoří
Dvě skupiny vědců, které předložily své argumentace, se nikdy nesetkaly a nikdy si o svých poznatcích nepohovořili. Státní odborníci byli sice pozvání k prezentaci na TV Gaia, ale nedostavili se. V Peruánském parlamentu byly oproti tomu předloženy různé výsledky testů z genetických laboratoří, které dokazují, že vzorky jsou autentické a nepochází ani z člověka, ani z žádného známého zvířete, žijících na Zemi. Všechny známé druhy jsou obsaženy v genetické databance! DNA nemůže lhát a ani nemůže být falzifikována! Proto zde nemůže být ani řeči o pseudovědách, protože všechny různé genetické laboratoře dodaly shodné výsledky. Kromě toho byly testy ve všech laboratořích několikráte opakovány, aby se předešlo jakýmkoliv chybám. Je tedy nanejvýš sporné, že by se u velké mumie, Marie, mohlo jednat o sestavení z různých částí a kostí.

Pravý opak je pravdou: k takovým způsobům manipulací ohledně koster se uchyluje zavedená a usazená věda, aby i nadále zůstala teorie evoluce dokázaná! Příkladem tomu může být Piltdownský člověk https://cs.wikipedia.org/wiki/Piltdownsk%C3%BD_%C4%8Dlov%C4%9Bk nebo údajný prapták Archaeoraptor https://cs.wikipedia.org/wiki/Archaeoraptor. Na rozdíl od těchto podvodů, jsou výsledky testů mumií z Nazca naprosto průkazné! Kromě toho pětihodinová prezentace na půdě peruánského parlamentu předložila další důkazy o pravosti Marie, které oficielní odborné kruhy ignorovaly.

Poušť Atacama
Existují i další důvody, proč nepochybovat o pravosti mumií. Poušť Atacama, která se rozprostírá od jihu Peru až po sever Chile, je tou nejvysušenější a nejméně obývanou pouští na světě. Podle studií NASA tam jsou roční srážky okolo 1 mm a na mnoha místech už nepršelo až 400 let. A ve středu pouště pravděpodobně ještě nikdy! Teploty se tam pohybují mezi 40o a 5o stupni v noci, proto je tam i takové sucho, že tam žádní lidé nemohou žít. Přesto ale pochází nejstarší lidské mumie na světě z peruánské pouště Atacama, protože suché podnebí je dokáže perfektně uchovat! V těch místech musely před mnoha tisíci lety existovat dnes již ztracené civilizace, které zřejmě zahynuly v důsledku přírodní katastrofy.

Friedrich Max Uhle
Německý archeolog Friedrich Max Uhle (1856-1944) se začátkem minulého století zabýval průzkumem vícera oblastí Jižní Ameriky a byl prvním archeologem, který vědecky popsal mumie kultury Činčoro https://en.wikipedia.org/wiki/Chinchorro_culture. Tento kmen se věnoval především rybolovu a lovu a žili v jižním Peru před zhruba 3500 – 9000 lety. Tudíž jsou tedy peruánské mumie o několik tisícletí starší, než mumie egyptské! Jedná se zde o nejstarší známé nálezy uměle mumifikovaných lidí, které jsou nejméně o 2000 let starší, než egyptské mumie. Zde se ale naskýtá otázka, odkud pochází metoda mumifikování a proč bylo vlastně vynaloženo takové úsilí, aby mohly být zachovány lidské ostatky? Nejstarší, doposud objevená, peruánská mumie dostihuje stáří téměř 9040 let!

Zvláštní je také to, že kultura Činčoro postrádala zřejmě sociální hierarchii v té podobě, jak ji můžeme najít u jiných civilizací starověku. Jak tedy dokázala existovat po několik tisíciletí? Archeologové a antropologové dodnes odpověď nenašli, a proto na tomto území probíhají ještě pořád stále výzkumy. Mnoho jihoamerických kultur uctívalo bohy z nebes, protáhlé lebky a rudé nebo blonďaté vlasy, jejichž znaky vládcové mnoha těchto dávných kultur měli, takzvané protáhlé lebky a lidé Viracocha! Malé humanoidní mumie, nalezené v této poušti v roce 2003, byly původem sporů a nakonec se potvrdilo, že se nejedná o pozůstatky obyčejných lidí, protože bylo vícero odborníky prokázáno, že opak je pravdou a byla k to mu zveřejněna i nová vědecká studie.

Dávná civilizace
Další archeologické nálezy odhalily, že na této nejvyprahlejší poušti světa existovala před 2500 – 5000 lety opravdu prokvétající civilizace. Byly tam objeveny ruiny dvou měst v oázách, které měly tehdy ještě dostatek vody, aby zabezpečily lidi, zvířata a i zemědělství. První město bylo staré cca. 3200 let a to druhé 5000; bylo i střediskem víry a s ní souvisejících obřadů, kde velmi pravděpodobně nebyli stálí obyvatelé. Centrum, které bylo zasvěcené víře, bylo založené daleko dříve, než pozdější sídliště a obě dvě místa byla od sebe vzdálena pouhý kilometr. Ovšem kdo nebo co tam bylo uctíváno, archeologové nevědí, žádná písemná svědectví nejsou k dispozici. Nové poznatky byly nedávno zveřejněny ve studii Cambridžské university. V místních hrobech byly objeveny zlaté předměty , které pocházely z Amazonie a z ostrovů z Tichého oceánu. Což by znamenalo, že kultura Činčoro byla v kontaktu se vzdálenými starověkými civilizacemi?

zdroj: suenee.cz

Přejít nahoru