V bratislavských uliciach sa testujú inovatívne technológie v parkovaní

Získané dáta z parkovacích senzorov majú pomôcť sledovať obsadenosť a využívanosť vybraných parkovacích miest a tak vyhodnotiť účinnosť a vhodnosť nastavených pravidiel parkovania. Podľa nazbieraných dát o využívaní parkovacích miest sa môže napríklad meniť dĺžka povoleného parkovania alebo časové rozpätie, v ktorom tieto pravidlá platia.

Obyvateľom Bratislavy prinesú tieto senzory možnosť skontrolovať si na diaľku cez internetový prehliadač, či sú parkovacie miesta voľné alebo obsadené. Vo vybraných lokalitách bude možné využiť aj službu navigácie na dané parkovisko cez mobilné navigačné aplikácie.

Senzory sa nainštalovali v priebehu októbra, postupne začínajú so zberom dát, ktoré sú anonymné. Odosielajú iba informáciu o tom, kedy vozidlo prišlo, resp. odišlo. Vzhľadom na aktuálny stav využívania objektívnej zodpovednosti polícia nemôže vodičov pokutovať iba na základe údajov zo senzorov.

Senzory sa zatiaľ nachádzajú na 3 miestach v Bratislave:

  • Uršulínska (parkovanie pre zamestnancov magistrátu v pracovné dni od 8:00 do 18:00 a pre rezidentov v zvyšnom čase) – informácie o obsadenosti nájdete tu
  • Blagoevova (parkovanie pre návštevníkov oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií na 2 hodiny v pracovné dni v čase 8:30-17:30 a pre rezidentov v zvyšných hodinách) – informácie o obsadenosti nájdete tu
  • Velehradská (obmedzené parkovanie na 3 hodiny v pracovné dni od 8:00 do 18:00, v zvyšnom čase bez obmedzení) – informácie o obsadenosti nájdete tu alebo v mobilnej aplikácii ParkDots

V tomto prípade ide o pilotný projekt, na ktorom sa testuje nová technológia a na základe priebežného vyhodnocovania výsledkov sa vedenie mesta bude rozhodovať o jeho prípadnom ďalšom rozširovaní. Projekt je realizovaný z externých zdrojov a nemá dopad na rozpočet hlavného mesta. Realizuje sa v spolupráci s partnermi – spoločnosťami GoSpacePosAm.

(SCa)

Přejít nahoru