Vědci odhalili o Zemi šokující fakt: Šílené, co má nastat v roce 2040

Autori štúdie uviedli, že sa snažili o presné a objektívne zmeranie rovnováhy medzi človekom a prírodou. K hmote vytváranej ľuďmi počítali betón, kov, plasty, tehly a asfalt, teda materiály, ktorých výrobu si vynucuje rozvoj mestského osídlenia. Dospeli k záveru, že na každého človeka na planéte pripadá materiál vyrobený za týždeň, ktorý svojou hmotnosťou prevyšuje hmotnosť jedného človeka. Ľudský vplyv v tomto smere sa začal na Zemi zrýchľovať na začiatku 20. storočia. Súčasná geologická epocha by mala vzhľadom na zásadný vplyv človeka na vývoj dostať názov antropocén. Tento pojem sa už používa, ale doteraz nie je jasné, čím by sa mal ohraničiť začiatok tohto obdobia.

Tím Rona Mila z izraelského Wiezmannovho vedeckého inštitútu sa snažil zmerať objem biomasy a ľuďmi vytváraného materiálu od roku 1900 do súčasnosti.

Tento rok táto hmota váži 1,1 teratony a presahuje hmotnosť existujúcej biomasy. “Od poľnohospodárskej revolúcie sa ľudstvo zaslúžilo o to, že sa množstvo rastlinstva zredukovalo na polovicu. Moderné poľnohospodárstvo využíva na pestovanie stále viac pôdy, celkový objem pestovaných plodín je ale omnoho menší než straty spôsobené rúbaním lesov, organizáciou lesného hospodárstva a ďalšími spôsobmi využívania pôdy. Tento vývoj má vplyv na uhlíkový cyklus a ľudské zdravie,” píše sa v štúdii.

Více info na topky.sk

Přejít nahoru