Skupina nelegálních migrantů a uprchlíků, kteří byli nuceni žít na ulici uprostřed vrcholící zimní sezóny a zuřící pandemie koronavirů vstoupila do areálu budovy školy v 16. pařížském obvodu.

Policie dorazila na místo, když skupina v doprovodu kolektivu nevládních organizací vyčistila a usadila se ve třídách bývalé školy s plachtami a stany.

Zástupce starosty Paříže Ian Brossat, který má na starosti také bydlení, nouzové ubytování a ochranu uprchlíků, navštívil místo a souhlasil s jejich dočasným ubytováním ve dvou tělocvičnách v 5. a 16. okrsku. Z bezpečnostních důvodů řekl, že ve škole nemohli zůstat.

„Obvykle je to odpovědnost národní vlády, ale pařížské úřady dočasně poskytnou tělocvičny pro bezdomovce, které mají topení a jsou bezpečnější, dokud vláda nenajde řešení,“ uvedl ve videoklipu zveřejněném na svém účtu na Twitteru. Informuje portál AA.

Částečně zničená budova mateřské školy byla prohlášena za nebezpečnou a poslední dva roky je prázdná. Je to jedna z 489 struktur, které jsou státem označeny za chráněné.