„Muslimským ženám je upírána práce a dívkám je bráněno ve výuce jen proto, že nosí tradiční formy oděvu, například šátky. Muži mohou být propuštěni kvůli vousu spojenému s islámem,“ řekl zástupce AI Marco Perolini s tím, že se to týká například Francie, Belgie a Nizozemska. Podotkl, že nošení náboženských a kulturních symbolů je součástí práva na svobodu vyznání a vyjadřování.

Zpráva tvrdí, že diskriminace má podíl na nízké zaměstnanosti muslimských žen. Zmiňuje například francouzskou statistiku za rok 2009, kdy v zemi pracovalo kolem 60 procent Francouzek, ale jen každá čtvrtá Maročanka a pouhých 15 procent Turkyň.

Více info na e15.cz