Skutečnost, že prasata jsou pozoruhodně inteligentní, není nic nového, ale to, co není tak dobře známé, je, jak jsou tato zvířata ve skutečnosti schopna přizpůsobit se novým úkolům v neznámém prostředí.

Pro nedávnou studii vědci přijali čtyři prasata – dvě prasata Yorkshire s názvem Hamlet a Omelet a dvě prasata Panepinto s názvem Ebony a Ivory – která byla všechna chována na Pensylvánské státní univerzitě.

Byl navržen experiment, který zahrnoval pohyb prasat kurzorem po obrazovce počítače manipulací s joystickem jejich čenichy. Pokud kurzor narazil do zdi, prase bylo odměněno lahůdkou.

Test byl navržen pro opice, ale ukázalo se, že prasata byla docela schopná naučit se manipulovat s kurzorem pomocí joysticku a mohla dokonce dokončit hru, když obsahovala méně zdí, což ztížilo úkol zasáhnout jednu.

Celkově nebyli tak dobří v pohybu joysticku jako opice, ale mohlo to být proto, že na rozdíl od opic jej museli ovládat pomocí čenichů.

„Že prasata dosáhla úrovně úspěchu, kterého dosáhli při úkolu, který byl sám o sobě pozoruhodně mimo jejich běžný referenční rámec a který svědčí o jejich behaviorální a kognitivní flexibilitě,“ napsali autoři studie.

„[Prasata] pokračovala ve správných odpovědích, když byla odměněna pouze slovním a hmatovým posílením od experimentátora, který byl také jejich hlavním správcem.“

Komentáře