Americká léková agentura zjistila vyšší celkovou úmrtnost u očkovaných z klinické zkoušky vakcíny Pfizera

„Od podání první dávky do 13. března 2021 se celkem vyskytlo 21 úmrtí ve skupině očkovaných a 17 v placebo skupině. Žádné z úmrtí nebyly považovány v souvislosti s očkováním,“ uvádí se na straně 23 zprávy FDA. Zpráva byla publikována v srpnu před vydáním řádného schválení vakcíny touto americkou vládní agenturou.

Šlo o data za 6 měsíců od začátku klinické zkoušky Pfizer vakcíny Comirnaty. V obou skupinách bylo po 22 tisíc účastníků. Placebo skupina dostala solný roztok do svalu. Šlo jen o náhodu nebo kauzální souvislost? Přesto tento vyrušující údaj FDA neodradil od schválení vakcíny pro masové použití, dokonce nátlakové.

Z neznámého důvodu byly však pozorovány nežádoucí účinky po dobu 4 měsíců jen u 58,2% účastníků klinické zkoušky po 2. dávce vakcíny. Za tu dobu byl výskyt nežádoucích účinků podobný u obou skupin. Co však zbytek účastníků, kde se ztratily údaje o nich, nebo proč vypadly? Za takových okolností je naprosto zbytečné mluvit o nějakých procentech, protože je to již zkreslené a bezpředmětné, když neznáme skoro polovinu případů a jejich reakce po očkování.

FDA porovnávalo nežádoucí účinky obou skupin, ačkoli je třeba dodat, že i solný roztok podaný injekčně (mnozí se bojí jíst více soli pro zdravotní problémy) nese s sebou celou řadu nežádoucích účinků (https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/ sodium-chloride-injection-route/side-effects/drg-20068846). Proto nelze ani placebo skupinu srovnávat s neočkovanými, kteří žádné nežádoucí účinky nemají, protože jim nic není píchnuté.

Jako hlavní rizika FDA identikovalo anafylaxi, myokarditidu a perikarditidu, potenicální i zhoršení nemoci v souvislosti s očkováním a zhoršení respiračního onemocnění v souvislosti s očkováním. Potvrdilo, že nemá údaje o použití vakcíny během těhotenství a kojení, ale ani údaje o účinnosti vakcíny (str. 25).

Vzhledem k výše uvedenému je na místě žádat naše ministerstvo, aby od nynějška zveřejňovalo i celkový počet úmrtí podle vakcinačního statusu pro všechny případy úmrtí, nejen na Covid. A nejlépe ještě podle věkových kategorií. Potom můžeme seriózně zhodnotit, nakolik je vakcína bezpečná a účinná. Nebo statistiky evropských zemí naznačují, že není, protože od léta je všude nárůst nekovidových nadúmrtí

(https://www.dropbox.com/s/bcuq6jro2j8i626/Countries%20EXCESS%20DEATHS%20All%20Ages%20and%20Children%20-%2031Oct2021.pdf?dl=0).

Autor: Jana Tutková

Přejít nahoru