Zázračné ruce i mozek. Nejslavnější česká odstřelovačka Marie Ljalková

1. března 1942 nastoupila v Buzuluku při náhradní rotě 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR a poté, co absolvovala zdravotnický kurz a základní vojenský výcvik, byla zařazena do kurzu pro odstřelovače. Byla první československou ženou, která se jako odstřelovačka zúčastnila bitvy u Sokolova a poté od podzimu 1943 do jara 1944 také osvobozovacích bojů na Ukrajině. S více než třiceti úspěšnými zásahy se v létě 1944 vrátila do zdravotnických kurzů, aby byla následně zařazena jako vedoucí zdravotnice 1. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR. S ním pak překonala karpatsko-dukelskou a jeselsko-gorlickou operaci a zúčastnila se bojů o Moravskou bránu a v okolí Holešova.

https://youtu.be/yJe-ekeWIvg

Po skončení Velké vlastenecké války sloužila ve Slezsku jako vedoucí lékařka 2. tankového praporu 1. tankové brigády a od 1. října 1945 pracovala jako ambulantní sestra na brigádní ošetřovně. Později absolvovala vojenskou zdravotnickou školu a 1. března 1947 byla přijata v hodnosti důstojníka z povolání do armády. Potom mnoho let pracovala ve vojenských nemocnicích v Praze a v Olomouci. Žila v Brně.

V armádě dosáhla hodnosti nadporučíka a po roce 1990 byla povýšena na plukovníka ve výslužbě. Za svou činnost ve válce byla vyznamenána mimo jiné i Československým válečným křížem 1939 a Řádem červené hvězdy. Dne 28. října 2010 byla vyznamenána prezidentem Václavem Klausem a dostala Řád Bílého lva.

zdroj: armadnymagazin.sk

Přejít nahoru